Veidekke skal bygge kollektivknutepunkt på Økern

Veidekke Entreprenør AS har undertegnet kontrakt med Statens vegvesen om byggingen av nytt kollektivknutepunkt på Økern i Oslo. Kontraktssummen er på 231 MNOK eks. mva. Anleggsarbeidene starter opp umiddelbart, og arbeidene skal være ferdigstilt innen februar 2011.


Oppdraget omfatter en oppgradering av Økern T-banestasjon med nye og lengre perronger med vannbåren varme. I tillegg skal vegene rundt stasjonen legges om, og det skal etableres ramper opp til den fremtidige Ulvenveien som skal gå i bro over stasjonsområdet.


Arbeidene med kollektivknutepunktet på Økern er en del av veiprosjektet Ring 3 Ulven - Sinsen, der Veidekke Entreprenør i august ble tildelt oppdraget med å bygge den 900 meter lange Lørentunnelen. 
For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Lars Tunli, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 21 05 50 00/911 28 362, lars.tunli@veidekke.no


 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner