Veidekke skal bygge ny E6 Boksrud - Minnesund

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av ny firefelts motorvei på E6 mellom Boksrud og Minnesund i Akershus. Kontraktssummen er på 378 millioner kroner ekskl. mva.
 
Det skal bygges ca 7,5 kilometer motorvei for hastighet 100 km/t med fire kjørefelt og total bredde 20 meter. 1,2 kilometer skal gå i Eidsvolltunnelen, som skal rustes opp og få ett nytt løp i tillegg.


Oppdraget omfatter også 900 meter med lokalveier, samt riving av eksisterende og oppføring av fire nye overgangsbruer. Hele utbyggingen skjer som utvidelse av eksisterende E6. 


Arbeidene starter opp i løpet av oktober, og skal være avsluttet i løpet av mai 2012.  


Mer informasjon om prosjektet:
For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Jon Sørby, Veidekke Entreprenør AS, tlf 90 13 42 54, jon.sorby@veidekke.no  
Prosjektleder Svein Gunnar Ornæs, Veidekke Entreprenør AS, tlf 95 24 06 84, svein.ornes@veidekke.no
Byggeleder Øyvind Holemark i Statens vegvesen, tlf 95 84 12 29, oyvind.holemark@vegvesen.no
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner