Veidekke skal bygge på Lahaugmoen

Veidekke Entreprenør AS har inngått en samarbeidsavtale med Lahaugmoen AS om utvikling av Lahaugmoen næringspark rett nord for Oslo. Det første byggeoppdraget er et nytt kombinasjonsbygg for Sandvik Tamrock AS, en totalentreprise med en kontraktssum på 141 mill. eks. mva.
 
Kombinasjonsbygget for Sandvik Tamrock AS skal bestå av verksted, lager og kontor med et samlet areal på 8.500 m2. Grunnarbeidene har akkurat startet, og bygget vil være ferdigstilt til september 2009.


Lahaugmoen AS, hvor Anthon B Nilsen Eiendom AS er hovedaksjonær, ervervet eiendommen på 288 mål i 2005 med sikte på å utvikle den innen 2015. Reguleringsplanen tillater 139.000 m2 næringsbygg innenfor segmentene lager, lettindustri, verksted, innkvartering og allmennyttige formål i tillegg til kontor og forretninger. Lahaugmoen næringspark tar sikte på å bli landets beste næringspark med fokus på miljø, og Veidekkes hovedoppgaver er å prosjektere, planlegge og bygge de enkelte bygg og anlegg i næringsparken.


  
For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Odd Arne Lian, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 416 60 556, odd.arne.lian@veidekke.no
Distriktsleder Helge Opedal, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 21 05 50 00, helge.opedal@veidekke.no
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner