Veidekke Stockholm med nye oppdrag for til sammen 107 mill. SEK

Veidekke Stockholm AB har de siste ukene inngått kontrakter for totalt ca. 107 millioner SEK. "Det er gledelig å se at vi er så konkurransedyktige," sier Göran P. Larson, som nylig har tiltrådt i stilling som leder for Veidekkes entreprenørvirksomhet i Stockholm. "Det er ikke minst viktig for at vi skal kunne bidra til at Veidekke når sitt mål om å bli en ledende skandinavisk entreprenør."
Kontrakten omfatter oppføring av et bygg i 3 etasjer som skal benyttes som kontorer for Akademiska Hus. Oppdraget utføres som generalentreprise. Arbeidene skal igangsettes i januar 2002 med ferdigstillelse januar 2003. Kontraktssummen er på ca. 23 mill. SEK.

Jernbanebro over Gideälvan
For Botniabanan AB skal det bygges en jernbanebro i Husum, Örnsköldsviks kommune.
Broen er en stålbjelkebro i en lengde av 300 meter. Byggestart er februar 2002. Broen skal være ferdig medio 2003. Den totala kontraktssummen er ca 39 millioner SEK.

Boliger for Katarinastiftelsen i Stockholm.

Kontrakten omfatter oppføring av 59 nye leiligheter i Hammarby Sjöstad. Byggestart skjer i januar 2002. Inflyttning er satt til sommeren 2003. Kontrakten er en totalentreprise til ca. 45 millioner SEK.


For nærmere opplysninger vennligst kontakt:

Adm. direktør Göran P. Larson, Veidekke Stockholm AB,
tlf. +46 8 728 56 40

Abonner