Veidekke størst i Agder: Overtar 85 prosent av Br. Reme i Kristiansand

Veidekke ASA overtar 85 prosent av aksjene i selskapet Br. Reme AS fra 1. september i år. Adm. direktør Helge Reme sier at den viktigste årsaken til at Br. Reme ønsker å inngå samarbeid med Veidekke, er å sikre økte muligheter for videreutvikling av virksomheten i et marked med pågående betydelige strukturendringer
Selskapet
Br. Reme er det største entreprenørselskapet i Agder-fylkene med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Vigeland og i Arendal. Selskapet er tungt representert i markedet både når det gjelder næringsbygg og boliger.

De siste årene har Br. Reme hatt en omsetning på ca. 300 mill. kroner og en resultatgrad på 10%. Omsetningen i 2000 er planlagt til ca. 350 mill. kroner. Selskapets samlede ordrereserve er 350 mill. kroner. Selskapet har 180 ansatte, hvorav 130 er håndverkere og 20 lærlinger. Virksomheten i Br. Reme vil fortsette som eget aksjeselskap under samme navn og ledelse.

Styrket markedsposisjon
- Gjennom å gå inn i Br. Reme, har vi sikret oss en sterk posisjon i Agderfylkene, sier konserndirektør Petter Eiken, leder for Veidekkes regionale entreprenørvirksomhet. -Markedet i området er meget interessant, og det er ventet stor byggeaktivitet i tiden fremover, sier han.


- I Sør-Norge og i landet for øvrig har det foregått en rekke oppkjøp og fusjoner de siste årene. Vi ser at utenlandske selskaper kjøper opp store norske selskaper, som for eksempel Skanskas kjøp av Selmer og NCCs kjøp av Eeg Henriksen. Derfor har vi funnet det fornuftig å inngå samarbeid med det største norskeide entreprenørselskapet, Veidekke, sier adm. direktør Helge Reme.

- I årene fremover vil det være et betydelig marked innen bygg og anleggssektoren i Agder-fylkene, og vi mener at denne nye eierkonstellasjonen vil styrke vår markedsposisjon, spesielt på anleggssiden, legger han til.


Eierforhold
Overtakelsen skjer ved at det foretas en rettet aksjeemisjon til Veidekke, med basis i en verdsettelse av selskapet til 125 mill. kroner før fradeling av eiendommer og andre investeringer. Eiendomsavdelingen vil bli skilt ut i et eget selskap, hvor virksomheten fortsetter som tidligere. Etter emisjonen blir Veidekke eier av 85 prosent av entreprenørselskapet.

Abonner