Veidekke utvider Høvringen renseanlegg i Trondheim
Det skal sprenges ut to fjellhaller og avløpstunnel, og eksisterende adkomsttunnel skal utvides. Dagarbeidene omfatter utsprenging av tomt til bygninger og tekniske installasjoner.


De utsprengte massene skal brukes til utvidelse av Trondheim havn i form. Transporten av steinen vil finne sted med lekter. Veidekke skal først utvide adkomst- og sprenge avløpstunnelen. De resterende steinmassene fra fjellhallene skal transporteres ut gjennom avløpstunnelen til et stor lekter, for deretter å bli omlastet til mindre lektere for videretransport til Trondheim havn.


Arbeidet ble igangsatt 26. april og overlevering skal finne sted 15. Januar 2000. Veidekke regner med å ha 12 - 15 mann i arbeid på toskiftsordning under byggeperioden.

Abonner