Veidekke utvider på Fanatorget i Bergen

Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Nye Fanatorget AS om bygging av nytt forretnings-/kontorbygg ved det eksisterende kjøpesenteret på Sandsli i Bergen. Kontraktssum ca 32,5 mill. kroner ekskl. merverdiavgift.
Bygget får et bruttoareal på 5.700 kvadratmeter fordelt på fire etasjer inklusive parkeringsetasje under bakken. Det blir butikk for Rema 1000 i første etasje i bygget og kontorer i de to øverste etasjene.


Det blir også direkte adkomst til det eksisterende senteret via innbygget gangbro i plan 2. I tillegg skal det i nærheten opparbeides område for lek med ballplass.


Rammetillatelse foreligger, og det planlegges oppstart i august i år. Byggetiden er beregnet til 11 måneder.


Arbeidene utføres i totalentreprise med en kontraktssum på ca. 32,5 mill. kroner ekskl. mva.


For mer informasjon, ta kontakt med:


Byggherre Petter Hjortland, Rema Eiendom Vest AS,
tlf 55 20 60 00 / 992 36 650
Byggherreombud Erik Fylkesnes,  Erik Fylkesnes AS,
tlf. 55 20 69 00
Distriktssjef Lars Rune Folkedal, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 55 38 70 00 / 913 46 978.
Prosjektleder John Sandal, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 55 38 70 55 / 913 07 223.

Abonner