Veidekke utvider sin asfaltvirksomhet i SunnfjordVeidekke

Det er nå inngått avtale mellom Veidekke og Førde Sementvarefabrikk om at Veidekke skal overta asfaltbedriften Førde Asfalt.

Førde Asfalt A/S ble etablert i 1990 av Veidekke ASA og Førde Sementvarefabrikk A/S med 50% eierandel på hver av partene. Førde Asfalt, som produserer ca. 45 000 tonn asfalt årlig, har vært et rent produksjonsselskap. Utleggingsvirksomheten har foregått i regi av de to moder-selskapene.

Veidekke har nå inngått avtale med Førde Sementvarefabrikk om å overta deres eierandel i Førde Asfalt, samt deres utleggingsvirksomhet i området. Overtagelsen skjer med regnskapsmessig virkning fra 1. januar i år.

Virksomheten blir lagt inn under Region Vestland i Veidekke Asfalt. De ansatte i Førde får sine ansettelsesforhold overført til Veidekke, men overtagelsen får ellers ingen konsekvenser for dem.

For nærmere opplysninger vennligst kontakt

Divisjonsdirektør Vidar Aarvold, Veidekke, telefon 66 98 53 00
Billingstad, 3. februar 1997
VEIDEKKE ASA

Abonner