VEIDEKKE VIL RENSE FORNEBU: ETABLERER NYTT SELSKAP


I utlandet har man kommet mye lenger enn i Norge når det gjelder opprydding av forurens-ninger i grunnen, og Veidekke har derfor valgt å inngå et samarbeid med entreprenørselskap som har lang erfaring i opprydding av ulike typer grunnforurensning og som er et av de ledende selskap i Europa innen dette området, sier Skytterholm. Mourik har også hatt oppdrag i Norge tidligere, blant annet for Hydro.

For å styrke kompetanseleddet ytterligere er det også inngått et samarbeid med rådgivende ingeniørfirma InterConsult Group ASA (ICG). Når man så legger til Veidekkes solide anleggstekniske kompetanse, har det nye selskapet det beste fundament for alle typer oppdrag innen jordrensing, hevder Skytterholm.


En nærliggende utfordring der Veidekke Mourik Jordrens AS' spesialistkompetanse kan komme til nytte, er Fornebu, der deler av grunnen har vært utsatt for forurensende aktiviteter i mange år. Blant annet har Oslo kommune tidligere hatt en søppelfylling på området. I løpet av de 50 år flyplassen har eksistert, har det forekommet utslipp av forurensende stoffer direkte til grunn. Grunnforurensningene på Fornebu består i hovedsak av olje- og PAH-forurenset jord, forurensning fra Glykol eller tungmetaller, tjæreholdige bærelagsmasser og PCB-forurenset jord. Dette innebærer at 500.000 kubikkmeter jord skal undersøkes og renses.

Abonner