Veidekkekontrakt på Lørentunnelen

Veidekke Entreprenør AS har i dag undertegnet kontrakt med Statens vegvesen om byggingen av Lørentunnelen i Oslo. Kontraktssummen er på 622 MNOK eks. mva. Forventet anleggstart er allerede i september 2008, og byggeperioden er antatt å vare i fem år.
 
Lørentunnelen skal gå fra Økern til Sinsen. Det skal bygges 900 meter fjelltunnel med to løp, samt betongkonstruksjoner i hver ende. Når arbeidene med Lørentunnelen står ferdig i 2013, skal eksisterende strekning av Ring 3 mellom Økern og Sinsen bygges om til lokalvei.


For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Lars Tunli, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 21 05 50 00/911 28 362, lars.tunli@veidekke.no


 
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner