Veidekkekontrakter på nye infrastrukturentrepriser på Norra Länken i Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst har av Vägverket Region Stockholm fått i oppdrag å utføre to tunnelentrepriser på Norra Länken i Stockholm. Totalt beløper de to kontraktene seg til drøyt
1 mrd. SEK.


Kontraktene omfatter bygging av to motorveitunneler med tilhørende påkjøringsramper. Veidekke har tidligere utført de to arbeidstunnelene til disse to hovedentreprisene. Oppdraget består blant annet i å sprenge ut rundt en halv million kubikkmeter fjell, injiserings- og sprøytebetongarbeider, støping av broer og andre betongkonstruksjoner under jord samt bygging av veier.


- Vi er meget stolte og glade over å ha fått Vägverkets fortsatte tillit. Norra Länken er teknisk sett et spennende og utfordrende tunnelprosjekt, og det er også meget tilfredsstillende å være med på å bygge bort den vanskelige trafikksituasjonen som råder i Stockholm og bidra til å styrke næringslivets forutsetninger i regionen, sier anleggsleder Konstantin Spinos.


- Det tekniske samarbeidet vi har med våre norske kolleger og Veidekkes helhetstenkning når det gjelder maskiner og øvrige ressurser, er viktige bidrag for at vi kunne påta oss disse to prosjektene. Oppdraget bekrefter at Veidekke har etablert seg som en sterk tunnelentreprenør i det svenske markedet, fortsetter Konstantin Spinos.


- Veidekke har i flere år arbeidet med å bygge opp og investere i en sterk anleggsvirksomhet for å møte den planlagte infrastruktursatsingen i Stockholmsområdet, sier Per-Ingemar Persson, adm. direktør i Veidekke Sverige AB.


Arbeidene igangsettes i løpet av våren 2008, og anleggstiden er beregnet til tre år.


For mer informasjon, vennligst kontakt


Veidekke Sverige AB, adm. direktør Per-Ingemar Persson, telefon +46 705 144 240
Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, Regionsleder Per Brinck, telefon +46 706 000 581
Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, Anleggsleder Konstantin Spinos, telefon
+46 733 55 99 24


VEIDEKKE ASA


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med ca. 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 
Veidekke Entreprenad AB, Anläggning Öst, utfører vei- og anleggsarbeider i Stockholm/Mälardalen, samt større anleggsoppdrag innen infrastruktur i Midt-Sverige og i Norrland. Selskapet har kompetanse på underjordsarbeider som f.eks. vei- og jernbanetunneler, samt kraftverks- og industrianlegg, broer, havner, kaier, veier og områdeplanering.

Abonner