VEIDEKKES STØRSTE ANLEGGSKONTRAKT

Statoil har tildelt Veidekke hovedkontrakten på de bygnings- og anleggstekniske arbeidene i forbindelse med Kårstø Utbyggingsprosjekt. Kontrakten er på 420 mill. kroner ekskl. mva. og er Veidekkes største anleggskontrakt til nå.

I forbindelse med utbyggingen som pågår på Kårstø for å ta i mot naturgass fra Åsgårdfeltet, skal Veidekke utføre fundamenteringsarbeidene for gassbehandlingsanlegget og pumpestasjon for kjølevann. Kontrakten omfatter også traseer for rør, kabler og vannforsyning, samt oppføring av ni nye bygninger på området.Anleggsarbeidene tar til i mai i år, og skal være avsluttet i oktober 1999. På det meste vil anlegget gi arbeid til rundt 200 av Veidekkes egne fagarbeidere og funksjonærer. I tillegg vil det bli utstrakt bruk av lokale underentreprenører og tjenester.

For nærmere opplysninger, vennligst kontaktProsjektleder Eldgrim Ødemotland, Divisjon Anlegg,

telefon 67 15 41 00, mobil 920 28 560Distriktsleder Ove Nedrebø, Distrikt Haugesund,

telefon 52 72 95 00, mobil 908 58 865.VEIDEKKE ASA

Abonner