Veidekkes utsikter for 1999 peker mot fortsatt vekstDe mest pessimistiske spådommer for bygg- og anleggsmarkedet synes ikke å slå til. Veidekkes konsernsjef Terje R. Venold, kunne på selskapets generalforsamling onsdag 28. april presentere en fortsatt positive utvikling for konsernet. Vi ser en økning i såvel omsetning som ordre-reserve, sier Venold, og gjennom en samling av hele vår asfalt-, pukk- og grusvirksomhet, samt ferdigbetong, gjenvinning og utleievirksomheten til Bautas i en divisjon, har denne enheten fått styrket sin konkurransekraft. Totalt forventer vi at Divisjon Industri vil omsette for ca. 1,6 milliarder kroner i 1999, legger Venold til.
I første kvartal har Veidekke kjøpt Norske Stålbygg i Sandefjord, og fra 1. mai vil konsernet også overta virksomheten til Block Berge Bygg A/S på Klepp på Jæren. Norske Stålbygg A/S designer og bygger forretnings- og næringsbygg med stål som basis i konstruksjonen, mens Veidekke gjennom kjøpet av Block Berge Bygg A/S både får en ledende posisjon som lokal entreprenør i Rogalandsregionen, og en moderne produksjonsbedrift av betongelementer med hele landet som sitt marked. Disse to oppkjøpene vil gi positiv synergieffekt både mot vår eksisterende bygg- og anleggsvirksomhet, og til hverandre innen design, produksjon og markedsføring av elementer i stål og betong, sier Venold videre. Totalt vil disse to bedriftene tilføre konsernet en omsetning på over 400 mill. kroner, og vi får tilgang til en region i Norge hvor vi tidligere ikke hadde en posisjon.


Nedgangstendensene i byggmarkedet, som begynte i annet halvår i fjor, har fortsatt inn i 1999. Igangsettingen av boliger og yrkesbygg var lavere i første kvartal enn i samme periode i fjor. For bygg- og anleggsbransjen er aktivitetsnedgangen anslått til om lag 8% fra 1998 til 1999, men det er store regionale forskjeller og nedgangen har hittil vært mest merkbar i Oslo og Akershus. Hvor mye bygg- og anleggsmarkedet vil gå ned og hvor lenge nedgangen vil vare, avhenger i stor grad av renteutviklingen, sier Terje R. Venold, men vi skal huske at vi etter nedgangen fortsatt ligger på et høyt nivå.Det er positivt at Veidekke har økt sin ordrereserve, samtidig som vi har opprettholdt kravene til inntjening. Selv om markedsutsiktene fortsatt er usikre, peker ordrereserven i retning av et høyt aktivitetsnivå for Veidekke også i år. Dette underbygges ytterligere av bredden i vår virksomhet, sier Venold. Veidekke har virksomhet i alle landets fylker og dermed kan regionale forskjeller i bygg- og anleggsaktivitet utjevnes, og vår industrivirksomhet bidrar til både stabilitet og vekst. Men vi opprettholder samtidig en høy beredskap for endringer i markedsbildet, og arbeider kontinuerlig med kostnadsreduksjoner, legger han til.


For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Abonner

Dokumenter og linker