Veidekkeselskap med kontrakt på Otra Amfi i Kristiansand

Veidekkes datterselskap Br. Reme AS har av Otra Amfi as fått oppdraget med å bygge et leilighetskompleks i Kristiansand sentrum. Kontraktssummen er på 120 mill. kroner ekskl. mva.

Otra Amfi er et leilighetskompleks på ca. 6 500 kvadratmeter BRA med 60 ulike leiligheter fordelt på tre bygg. 42 av leilighetene er allerede solgt.

Otra Amfi ligger inntil et av kvadraturens hjørner med et åpent landskap ned til elva Otra. Alle leilighetene fra 1. etasje og oppover får romslige terrasser mot sydvest. Flere av endeleilighetene får i tillegg store terrasser med både utsikt og sol. Alle byggene får en stor takterrasse, og det blir et romslig parkeringsanlegg i kjelleren med heis helt opp til takterrasen.

Byggestart blir i løpet av mai, og leilighetene skal være innflyttingsklare i løpet av første kvartal i 2013.

For nærmere opplysninger vennligst kontakt:

Prosjektleder Hans Øina, Br. Reme AS, tlf. 90 55 66 49, hans.oina@reme.no
Daglig leder Kjell Engelstad, Otra Amfi as, tlf. 40 40 40 10, ke@spektrumas.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Se også www.otraamfi.no
  

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner