Veidekkeselskapet Noremco bygger gullutvinningsanlegg i Tanzania
Anlegget ligger 1200 km nordvest for Dar es Salaam, ved sydenden av Victoriasjøen. Nærmeste by er Mwanza som er ca. 12 mil unna anlegget.


Kontrakten omfatter oppføring av betongfundamenter til de største knuse- og slagmøller som noen gang er blitt bygget i forbindelse med gullutvinning. I alt vil det gå med ca. 10.000 kubikkmeter betong til fundamenteringsarbeidene.


Anlegget vil sysselsette ca. 300 mann. Arbeidene er igangsatt og skal være avsluttet innen
9. november 1999.

Abonner