Lederskifte i Ventelo Norge og ny struktur i det skandinaviske Ventelo-konsernet

(Oslo, 5. januar) Nåværende administrerende direktør i Ventelo Norge, Thore Berthelsen, går over i en ny prosjekt- og forretningsutviklingsrolle etter eget ønske. Eirik Lunde er ansatt som ny administrerende direktør og vil lede det integrerte Ventelo, som etter kjøpene av Catch og Axiti, er den største alternative teleoperatøren i Norge. Det samlede Ventelo-konsernet vokser sterkt og er nå et ledende skandinavisk teleselskap. Det etableres også en mer enhetlig konsernstruktur med Per Morten Torvildsen som arbeidende styreformann og konsernsjef.

Ventelo Norge har vært igjennom periode med en solid vekst, både i antall kunder, antall ansatte og i økonomiske størrelser. I fjor kjøpte selskapet blant annet Port IT, Axiti, og Catch Communications og ble med det den ledende, alternative norske teleoperatøren med en årlig omsetning på ca 2,3 mrd. kr og med lønnsom drift. Det integrerte selskapet har ca 40.000 bedriftskunder og 110.000 privatkunder i Norge og leverer komplette tale-, mobil- og IP-tjenester på egne plattformer og i egne nett. - Ventelo Norge er i dag Telenors største utfordrer i bedriftsmarkedet og har i 10 år vært en garantist for økt konkurranse og kundetilfredshet. Det har vært veldig inspirerende og spennende å lede selskapet i denne fasen, og sammen med en utrolig dyktig organisasjon, etablere et reelt fullservice alternativ for norske bedrifter. Som forretningsutvikler vil jeg nå fokusere på sentrale prosjekter og strategiske områder, og med det bidra til å befeste Ventelos posisjon i det norske markedet, sier Thore Berthelsen. - Vi er fornøyd med og imponert over den jobben Thore Berthelsen har gjort med å bygge opp Ventelo i Norge, men vi har på samme tid respekt for at han ønsker å fortsette å jobbe med det han liker best. Vi er derfor veldig glade for at vi har fått en løsning hvor vi kan fortsette å trekke på Thores beste sider videre fremover, samtidig som vi har fått på plass en ny, meget kvalifisert administrerende direktør, påpeker styreleder Per Morten Torvildsen. Eirik Lunde som tar over som administrerende direktør, var leder av selskapet Bluecom som kom til Ventelo gjennom oppkjøpet av Catch Communications. Lunde har en tung lederbakgrunn fra tele og it-bransjen, blant annet som sjef for Dell Computers i Norge og ledende posisjoner i Telenor Plus. - Jeg har bare vært i Ventelo en kort periode, og synes det er en spennende mulighet å få ta over ledelsen av et av Norges beste teleselskaper. Ambisjonene fremover vil være opprettholde den ledende utfordrerposisjonen i bedriftsmarkedet, ta en tilsvarende posisjon i privatmarkedet, samtidig som kundetilfredshet og tjenestekvalitet opprettholdes, sier Lunde. - Ventelo-konsernet er nå et ledende teleselskap i Skandinavia med en omsetning på ca 4 mrd kr og lønnsom drift. Den akkumulert kundebasen er på ca. 85.000 bedriftskunder og ca. 295.000 privatkunder. Konsernet er raskt voksende og det etableres derfor nå en konsoliderende konsernstruktur for å støtte og koordinere de norske, svenske og danske datterselskapene. Arbeidet med å få den nye strukturen på plass vil ledes av styreleder Per Morten Torvildsen, som går inn som arbeidende styreleder og konsernsjef i det svenske eierselskapet. Torvildsen har tidligere bakgrunn fra Telenor samt ledet ElTele/Tele Danmark sin virksomhet Norge i over 8 år. For kommentarer: Eirik Lunde: 480 96 964 Thore Berthelsen 404 00 000 Per Morten Torvildsen 911 74 030

Kontakter

  • Ventelo
    . . .

Abonner