Angriper Sverige med nok et Internettreisebyrå

P r e s s e m e l d i n g Oslo, 29. august 2005 Angriper Sverige med nok et Internettreisebyrå VIA Travel Group ASA angriper det svenske markedet for salg av reiser over Internett med Danmarks største online reisebyrå, Flybillet.dk. Flygbiljett.se lanseres med full styrke i september 2005. VIA Travel Group lanserte Norges ledende online reisebyrå, GOTOGATE, i det svenske markedet i mai 2005. - Flybillets suksess i det danske markedet søkes nå eksportert for videre vekst. Det svenske markedet er stort, men svært konkurranseutsatt. Ved å angripe det fra to fronter med to etablerte og velprøvede konsepter, sikter vi mot raskt å bli størst også i det svenske markedet, sier konsernsjef Pål Asplin i VIA Travel Group. Flybillet.dk er Danmarks største aktør på salg av reiser over Internett, og kunne i fjor vise til en omsetningsøkning på 79 prosent til 151 millioner danske kroner. Asplin utelukker ikke at Flybillet på sikt også vil ekspandere til andre markeder. - Kun fem prosent av den europeiske befolkningen bestiller i dag sine reiser over Internett, mens tilsvarende tall for USA er omkring 50 prosent. Dette tilsier at det er svært gode muligheter for ytterligere vekst i dette markedet, og vår suksess med konseptene GOTOGATE og Flybillet i respektive markeder gjør oss overbevist om at det er fornuftig å vurdere nye muligheter for disse fortløpende, sier Asplin. Markedet for salg av reiser over Internett er ventet å vokse med omkring 30 prosent årlig. Lave inngangsbarrier gjør imidlertid konkurransen sterkt, samtidig som kundegruppen er ekstremt prisfokusert. VIA Travel Group er med sine satsninger ledende på salg av reiser over Internett i Skandinavia. Sterke merkevarer, brukervennlighet, og gode innkjøpsbetingelser som følge av konsernets totale størrelse, bidrar til dette. GOTOGATE og Flybillet har i dag en samlet medlemsmasse på 290.000 medlemmer, som er i stadig vekst. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Konsernsjef Pål Asplin, mob. + 47 93 45 63 83 Konserndirektør Online, Martin Jørgensen, mob. + 47 90 53 19 97 Bureaudirektør Flybillet.dk, Steen John, tlf. + 45 33 70 82 30 Om VIA Travel Group VIA Travel Group har over de seneste 30 årene vokst til å bli Skandinavias største reiselivskonsern. Selskapets merkevarer og markedsandel dominerer regionen både innen selskapets kjernevirksomhet, forretningsreiser, så vel som innen fritidsreiser og det voksende onlinemarkedet. Tidlig inntreden og adopsjon av Internett, datateknologi og dyp kundekunnskap har gjort denne posisjonen mulig. Konsernets ledelse har suksessfullt utført 23 oppkjøp bare siden 2000 – i en periode som ellers har vært utfordrende for bransjen – og samtidig gjort dette lønnsomt. VIA Travel Group hadde en brutto omsetning på NOK 7.4 mrd, hvorav driftsinntekter på omkring 555 millioner kroner proforma i 2004 . Konsernet er representert på 120 steder og har 1400 ansatte, inklusive franchiser. VIA Travel Group er kvalitetssertifisert og partner i en av verdens største reisebransjekjeder, RADIUS. Besøk også www.viatravelgroup.com ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=125435&fn=wkr0007.pdf

Dokumenter og linker