A-pressen velger nye lønn- og personalløsninger fra Visma

A-pressen har nylig signert avtale med Visma om nytt komplett Lønns- og Personalsystem.

- En av målsettingene med innføringen av et nytt lønns- og personalsystem er å etablere et felles system i konsernet, og på denne måten bedre service overfor virksomhetsledere og lønnsmottakere. Dette er et viktig skritt på veien mot innføring av mer effektive og helhetlige arbeidsprosesser, sier daglig leder i A-pressens tjenestesenter, Liv Faugli.

A-pressen legger vekt på at løsningene skal imøtekomme kravene til god rapportering av styringsdata, gode og effektive løsninger for datafangst, effektive løsninger for planlegging av personellressurser og forenkling og effektivisering av rutiner.

Tilgjengelighet og åpenhet preger utviklingen i næringslivet. Dette gjenspeiles også i den nye løsningen fra Visma. Medarbeideren kan selv vedlikeholde personlige opplysninger i et web-grensesnitt. Dette gjelder bl.a. informasjon om personalia, pårørende, lønnsslipper, timelister og reiseregninger. Den oppdaterte informasjonen er tilgjengelig for lønns- og personalavdelingen. Informasjon som hentes ut eller legges inn via disse modulene, lagres i den samme databasen som hovedløsningen benytter. Dermed er all informasjon alltid oppdatert med de siste data som er lagt inn.

- Vi er svært tilfreds med at A-pressen velger Visma som leverandør av sine nye løsninger innen lønn og personal. A-pressen er en viktig aktør i en særdeles dynamisk bransje, og dette anser vi som en bekreftelse på vår evne til å levere på høye krav fra en viktig sektor, sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Visma Unique AS.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt;
- Liv Faugli A-pressen på tlf.: 63 80 50 50 eller
- Øivind Kirksæter Visma på tlf.: 977 07 990

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia