Avvikler virksomhet innen eiendomsoppgjør - ikke grunnlag for videre drift

Styret i Visma Services Eiendomsoppgjør AS, et datterselskap av Visma Norge Holding AS, har i dag begjært oppbud av selskapet. Ledelsen i Visma har konkludert at dette selskapet ikke er en del av kjernevirksomheten. I følge oppbudsbegjæringen er det ikke grunnlag for videre drift i selskapet. Styret og ledelsen har arbeidet iherdig for å finne gode løsninger, også i samråd med kundene, men dette initiativet har ikke ført frem.

Visma Services Eiendomsoppgjør AS har bistått med oppgjør ved eiendomsoverdragelse for norske meglerforetak. Det siste året er antallet kunder og ansatte redusert kraftig. Kundeavtaler er sagt opp eller varslet oppsagt, og mesteparten av oppdragsmengden er som en følge av dette allerede overført til kundene selv eller andre selskap. Flere kunder har av strategiske årsaker ønsket å overta oppgjørsfunksjonen selv, og bygge opp egne avdelinger. Dette har bidratt til at det forretningsmessige grunnlaget for videre drift ikke er tilstede. Flere ansatte i selskapet er i løpet av den siste tiden tilbudt arbeid hos kunder eller andre selskap som følge av dette.

Styret og ledelsen har arbeidet iherdig for at kunder og ansatte ikke skal bli skadelidende. Ved oppbud er det kun få ansatte igjen i selskapet. Så godt som alle kundeavtaler er også avviklet eller er under avvikling.

- Beklageligvis er eneste utvei oppbud i denne sammenheng, og dette er for øvrig ikke et virksomhetsområde Visma vil videreføre på andre måter. Virksomheten har hatt meget beskjeden omsetning og har heller ikke vært lønnsom, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma, og tillegger:

- Det er vurdert andre alternativer, av ulik karakter, men det er ikke funnet grunnlag for å forfølge dette. Det er flere ganger forsøkt å komme frem til alternative løsninger, også i samråd med kundene, men det har ikke vist seg å være gjennomførbart.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Øystein Moan, Visma, +47 920 80 000

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Dokumenter og linker