Eivind Gundersen ny divisjonsdirektør i Visma

1. januar 2008 tiltrådte Eivind Gundersen som direktør for Visma Financial and Productivity Services. Parallelt med rollen som divisjonsdirektør vil Gundersen fortsette i stillingen som administrerende direktør i Visma Advantage.

Eivind Gundersen er 37 år, og utdannet Master of Science. Han startet som administrerende direktør i Advantage i 2000. Selskapet ble kjøpt opp av Visma i 2002.

Visma Financial and Productivity Services består av selskapene Visma Advantage, Visma Ajourit, Visma Collectors og Visma Personell. Fram til nå er divisjonen blitt ledet av Vismas konsernsjef Øystein Moan. Divisjonens inntekter i 2007 var på om lag 300 millioner kroner, med et EBITDA-resultat på 60 millioner kroner.

- Jeg ser frem til å videreutvikle Vismas satsning innen Financial and Productivity Services, sier Eivind Gundersen, og fortsetter:
- Vi har oppnådd sterk vekst og en markedsledende posisjon på dette området de siste årene, og våre kunder nyter godt av effektive løsninger innen områder som inkasso og innfordring, samt bemanning og rekruttering. Sammen med kursvirksomheten og tilbudet innen administrative innkjøp utgjør Financial and Productivity Services et viktig satsningsområde for Visma.

Som divisjonsdirektør for Visma Financial and Productivity Services vil Eivind Gundersen inngå som en del av konsernledelsen i Visma.


For mer informasjon, kontakt konsernsjef Øystein Moan på telefon 920 80 000 eller e-post oystein.moan@visma.no

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker