Expert inngår strategisk storavtale med Visma

Når Expert nå signerer avtale om kjøp av en komplett butikkdataløsning, er det samtidig en av Vismas viktigste enkeltkontrakter noensinne. Avtalen er et viktig ledd i begge selskapenes nordiske satsing, og skal etter planen omfatte Expert-butikker i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Baltikum.

- Vi er selvsagt svært fornøyde med at Expert har valgt oss som leverandør av ny IT-løsning for sin kjededrift. Dette er ikke bare en stor avtale målt i kontraktsverdi. Det er også en særdeles viktig avtale i forhold til Vismas satsing i Norden, og da spesielt som en ledende leverandør av butikkdataløsninger til retailsegmentet, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan.

Visma har i løpet av de siste årene vokst til å bli den ledende partneren for nordiske kjeder og frittstående butikker innen fag- og detaljhandel. Den nordiske tilstedeværelsen og den målrettede satsningen på butikkdataløsninger i flere markeder var viktige grunner til at Expert valgte Visma, etter å ha vurdert flere aktører både i og utenfor Norden.

- Vismas løsninger tilrettelegger for en god og effektiv salgsprosess, og dette er selvsagt noe vi er ekstremt opptatt av. De fleste andre løsninger for vårt segment er sentralorienterte, mens Vismas løsninger er fokusert rundt det som skjer i butikken. For Expert har dette vært av avgjørende betydning. I tillegg har vi lett etter en partner med en kombinasjon av soliditet og utviklingsorientering. Visma blir en nøkkelpartner for oss, og vil få en sentral rolle i utviklingen av vår forretningsdrift. Visma kan være med å ta oss ett steg videre, sier Magne Solberg, nordisk IT- og logistikkdirektør i Expert.

Omfattende satsing i Norden og Baltikum
Prosjektets første implementering finner sted i Sverige i oktober i år, og løsningen skal i pilotdrift i fem butikker fra februar 2009. Deretter er planen å rulle ut løsningen i Experts øvrige butikker i Sverige, samt butikker i Danmark, Norge, Finland og Baltikum. Avtalen omfatter samtlige 950 Expert-butikker i alle land, hvorav 250 i Norge. Expert ekspanderer stadig, og alle nye butikker vil også inngå i samarbeidet med Visma.

- Avtalen omfatter IT-løsninger for butikk- og kjededrift, deriblant kassepunktsystemer, logistikkløsning for fag- og detaljhandel, samt en unik kundelojalitetsløsning som muliggjør effektiv identifisering av spesifikke kundegrupper og målrettet utsendelse av kampanjetilbud. Dette innebærer at Vismas løsning dekker hele verdikjeden og bidrar til å automatisere og utvikle vår forretningsdrift i kombinasjon med eksisterende systemer. På dette området er Visma en ideell parter og deres løsninger helt unike, sier Solberg i Expert.

- Dette er de samme komponentene som vil inngå i vår nye produktstrategi for retail-sektoren, og som samles i vår såkalte Visma Retail Suite. Avtalen med Expert bidrar sånn sett til å sette ytterligere fokus på prosessene rundt Visma Retail Suite, og morgendagens integrerte butikkdataløsninger for det nordiske markedet, sier Øystein Moan i Visma.

Effektiv fremtid med Visma på laget
- Ved valg av ny butikkdataløsning har vi vært opptatt av å forenkle hverdagen for våre butikkmedarbeidere. Det handler om å bygge enklere prosesser og rutiner, samt legge til rette for at våre ekspeditører skal kunne gjøre en god jobb. Integrasjon mot flere eksisterende økonomisystemer er også viktig, og vi har derfor valgt en partner som integrerer godt mot flere leverandører – ikke bare egne systemer, sier Solberg i Expert.

I tradisjonelle butikkdatasystemer er kassepunktløsningene vanligvis lokalisert ved utgangen av butikken. Expert har imidlertid også salgsstøttestasjoner spredt rundt i butikklokalet, der ekspeditørene diskuterer ordren med kunden, og registrerer kundeinformasjon. Denne salgsorganiseringen er viktig for de fleste større kjeder innen faghandel, da det forbedrer salgsprosessen både for butikkansatte og kunder.

- Visma har en godt integrert løsning som støtter denne organiseringen, og som for eksempel muliggjør at abonnements-, forsikrings- eller finansieringsinformasjon relatert til ulike kjøp kun registreres én gang av butikkmedarbeideren. Dataene knyttet til en bestemt kunde hentes rett inn i alle øvrige relevante systemer og moduler. Det sparer både ansatte og kunder for verdifull tid. I tillegg får vi meget god kontroll med et godt system for rapportering, sier Magne Solberg i Expert.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Magne Solberg, Nordisk IT- og logistikkdirektør i Expert, telefon +47 920 16 805
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, telefon +47 920 80 000


Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker