Fortsatt fremgang for Visma i 3. kvartal 2008 – til tross for finansuro

Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon har hatt en meget sterk utvikling gjennom hele 2008. Også i tredje kvartal leverer Visma meget gode tall, til tross for uro i finansmarkedene. Selskapet forbedrer både omsetning og resultat, og øker resultatet før skatt med 94 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- Mange er nok litt usikre på de forestående resultatfremleggelsene for de fleste store selskaper i Norge og Norden etter den tiltagende finansuroen. Trolig knytter det seg særlig usikkerhet til selskapenes vekst- og lønnsomhetsutvikling. Nettopp i en slik tid er det svært gledelig for oss i Visma å kunne levere god vekst og lønnsomhet, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

Visma oppnår en omsetning på MNOK 675,5 i tredje kvartal 2008, mot MNOK 592,7 for ett år siden. Dette tilsvarer en omsetningsvekst på 14 prosent. Justert for valuta utgjør den organiske veksten 10,8 prosent. EBITDA for kvartalet ble på MNOK 135,7. Dette tilsvarer en økning på 7,7 prosent fra i fjor, da resultatet var MNOK 126. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt per 30.09.2008 er MNOK 456 mot MNOK 369 per 30.09.2007.

Totalt for årets ni første måneder har Visma omsatt for MNOK 2.214, en vekst på 12 prosent i forhold til 2007. EBITDA hittil i år er MNOK 404 mot MNOK 358 i 2007. Dette tilsvarer en resultatforbedring på ca. 13 prosent.

- Veksten skyldes en stadig økende etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester og fortsatt god utvikling i våre markeder. Det virker som om den store finansielle uroen foreløpig bare har rammet noen segmenter i markedet, mens mange bedrifter fortsatt har mye å gjøre. Visma leverer produkter og tjenester som ikke er luksusartikler, men som er helt nødvendige. I usikre tider er det spesielt viktig og ha god økonomisk kontroll, og mange kunder prioriterer dette nå, sier konsernsjefen.

Han synes det er spesielt gledelig med den sterke lønnsomhets- og marginforbedringen innen området for outsourcing av regnskap og lønn.

- Med 20 prosent organisk omsetningsvekst hittil i år fortsetter Visma Services den sterke utviklingen de også hadde i 2007. Markedet etterspør i mye større grad leveranser av outsourcingstjenester innen regnskap og lønn. Det er stor mangel på kompetente regnskapsfører i hele Norden, og flere virksomheter må i framtiden velge outsourcing. Mange bedrifter vil både få bedre økonomitjenester og lavere kostnader ved outsourcing – og dette er derfor et område vi har tro på fremover, sier Øystein Moan, og tillegger:

- Samtidig har Visma Software en organisk vekst på 7 prosent så langt i 2008. Vi er tilfreds med dette, tatt i betraktning at programvaredivisjonen i mindre grad er påvirket av konjunkturene, og at mye av omsetningen relaterer seg til faste vedlikeholdsavtaler. Hittil i år har Visma Financial & Productivity Services oppnådd en organisk vekst på 9,6 prosent.


Tall i MNOK:
3. kvartal 2008 3. kvartal 2007 Vekst
Omsetning 676 593 14 prosent
EBITDA 136 126 8 prosent
EBIT 101 93 9 prosent
Resultat før skatt 93 48 94 prosent

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker