Fremgangen fortsetter - Vismas beste resultat noensinne

Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon forsetter den positive utviklingen og leverer et rekordsterkt resultat for 3. kvartal 2007. Fremgangen fra 2. kvartal i år fortsetter og sammenlignet med 3. kvartal i fjor er EBITDA-veksten på hele 83 prosent. Samtidig leverer Visma en sterk omsetningsvekst på hele 18,4 prosent fra samme periode i fjor, hvor av 10,8 prosent er organisk vekst.

- 2007 har så langt vært et rekordår for oss i Visma på alle måter. Vi har aldri tidligere opplevd så sterk vekst og lønnsomhetsutvikling som de siste tre kvartalene. 2007 tegner til å gi rekordvekst på de aller fleste områder. Det viser at Vismas forretningsmodell med stor valgfrihet for kundene innen programvare og outsourcing av regnskapstjenester fungerer meget godt, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

ENDA ET REKORDKVARTAL
Visma oppnådde et EBITDA-resultat på MNOK 126 i 3. kvartal i år mot MNOK 69 i 3. kvartal 2006. Det gir en resultatvekst på 83 prosent. I samme periode er driftsresultatet (EBIT) nesten fordoblet med en vekst på hele 94 prosent. I 3. kvartal i år oppnådde Visma en omsetning på MNOK 592,7 sammenlignet med MNOK 500,6 i 3. kvartal i fjor. Det tilsvarer en vekst på 18,4 prosent. Av dette representerer den organiske veksten 10,8 prosent i lokal valuta. Den organiske veksten skyldes god utvikling i de markedene hvor Visma opererer og økende etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester.

- 3. kvartal er tradisjonelt ikke årets mest hektiske periode, men i år har vi opplevd høyt trykk innen de aller fleste områder. Vi opplever blant annet en meget stor etterspørsel etter Vismas programvareløsninger. Selskapets programvarevirksomhet styrker seg markant og en viktig årsak til Vismas sterke resultatutvikling i 3. kvartal er økt salg av softwarelisenser. Her er veksten på hele 38 prosent.. En viktig årsak er at Vismas programvareløsninger tas i bruk av stadig flere brukergrupper hos våre kunder og at mange virksomheter utnytter muligheten for å effektivisere egne arbeidsprosesser ved bruk av Vismas nettbaserte OnDemand-tjenester. Stadig flere utnytter det nettbaserte programvare- og tjenestetilbudet fra Visma, utdyper Øystein Moan.

Ved utgangen av 3. kvartal i år var netto kontantstrøm fra operasjonell drift på MNOK 369 etter skatt, sammenlignet med MNOK 199 for samme periode i fjor.

Det forventes at resten av 2007 vil utvikle seg positivt. Visma forventer en omsetning på i overkant av 2,7 milliarder kroner for hele 2007. Det forventes samtidig at den sterke kronekursutviklingen vil påvirke omsetningsveksten for 4. kvartal i negativ retning, men det har mindre påvirkning på marginene. Selskapet satser videre på organisk vekst og marginoptimalisering, samtidig som strategiske oppkjøpsmuligheter vurderes på løpende basis.

NOK mill 3Q/07 3Q/06 Vekst 9mnd07 9mnd06 Vekst
Omsetning 592,7 500,6 18% 1.979,4 1.649,5 20%
EBITDA 126,0 69,0 83% 358,3 212,6 69%
Driftsresultat(EBIT) 92,7 47,7 94% 260,3 149,7 74%
Resultat før skatt 48,0 38,5 25% 138,9 138,0 1%
Net. kontantstrøm e. sk. 60,4 16,6 264% 369,0 198,9 86%

For ytterligere informasjon, kontakt:
Øystein Moan, Visma, +47 920 80 000

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker