Get velger lønns- og personalløsning fra Visma

Bredbånds- og digitalTV-leverandøren Get er den siste i rekken av større virksomheten som implementerer Visma Enterprise HRM (Human Resource Management), en helhetlig og modulær løsning for effektivisering av virksomhetskritiske prosesser innen lønn og personal. Etterspørselen etter Visma Enterprise er sterk, og HRM-delen foretrekkes av stadig flere i privat sektor.

- Når vi nå implementerer Visma Enterprise HRM for vår virksomhetsstyring gir det oss flere nye muligheter. Det helhetlige potensialet ved Visma Enterprise er interessant for en virksomhet som oss, da det blant annet tilfører ny funksjonalitet relatert til lønnshåndtering, ressursstyring, rekruttering, kompetansestyring, reiseadministrasjon og liknende. Mulighetene er mange, og de styres i realiteten av oss selv – i takt med våre spesifikke behov, sier Lars Bøthun, økonomisjef i Get.

- Vi satser stort på HRM i privat sektor, gjennom utrulling av Visma Enterprise HRM til større norske virksomheter. Samtidig ser vi en økning i etterspørselen etter løsninger for økonomi, e-handel, innkjøp og logistikk. Som regel er de fleste virksomheter opptatt av helhetlige løsninger, ettersom det er store fordeler med integrerte moduler fra én leverandør. Det er enkelt å vokse med Visma Enterprise og du kan bygge ut med nye moduler etter hvert som virksomhetens behov endres, sier Jan Ivar Borgersen, administrerende direktør i Visma Unique.

Utvidet perspektivet til å omfatte økonomi
- Det var viktig å se etter helhetlige løsninger tilpasset våre behov, fremfor å følge en tilnærming mange ender opp med, med flere fragmenterte systemer. Vi så raskt at en løsning som Visma Enterprise HRM ville kunne gi oss fordeler på mange områder, i form av mer effektive arbeidsprosesser og en enklere brukeradministrasjon. Som mange andre begynte vår prosess med spesielt fokus på lønn og personal, men perspektivet ble tidlig utvidet, slik at Visma Enterprise Økonomistyring ble foretrukket ved valg av nytt økonomisystem. På denne basis er Visma en god partner med sin helhetlige og integrerte tilnærming som dekker flere av våre behov, sier Lars Bøthun i Get.

Helhetlig løsning tilpasset behov og realiteter
IT-systemene som inngår i Visma Enterprise leveres som ferdige pakkeløsninger, der de ulike modulene kommer ferdig integrert. Løsningsfamilien omfatter områdene økonomistyring, lønn/personal og innkjøp/logistikk. Systemet er fleksibelt og gjør det enkelt for virksomheten å velge de modulene den trenger, og integrerte prosesser for effektiv og automatisert dataflyt skjer på tvers av verdikjedene.

- Det kan være utfordrende å gå til anskaffelse av en totalløsning, og mange ender derfor opp med å forfølge behovene stykkevis og delt. Vår løsninger består av en rekke moduler, noe som gjør det enkelt å bygge ut med ny funksjonalitet. Utvidelsene kan enkelt tilpasses virksomhetens varierende behov i ulike stadier. Det gjør Visma Enterprise til en svært fleksibel løsning, med en helhetlig tilnærming til virksomhetens behov på flere områder. Ved anskaffelse av ny HRM-løsning er det ikke alltid like enkelt å se alle gevinstene et integrert og fleksibelt system har for de ulike virksomhetsprosessene. Vårt system sørger for en fleksibel måte å løse sammenhengende behov på, avslutter Jan Ivar Borgersen.

Get er en ledende leverandør av digitalTV og bredbåndsløsninger til privatmarkedet i Norge. Med fremtidsrettet teknologi bak løsningene, er Get posisjonert til å bidra til innovasjon i den digitale hverdagen.
Avtalen mellom Visma og Get har en estimert totalverdi med opsjoner på nærmere 5 millioner kroner.

 

For mer informasjon, kontakt:        
Jan Ivar Borgersen, administrerende direktør i Visma Unique, 905 48 745

Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 240 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 300 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker