Giske «speed-dater»  hos Visma

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer fredag 12.april utvalgte teknologibedrifter i IKT Norge til samråd om næringspolitikk hos Visma på Skøyen i Oslo. På agendaen står en serie mini-møter, eller såkalt speed-dating, med fokus på norsk IKT næringspolitikk.   

Visma sitt innovasjonsrom, der nye IT-løsninger for skole- og omsorgssektoren presenteres, er arena for morgendagens samråd, som arrangeres i forbindelse med stortingsmelding om næringspolitikken frem mot 2020. Giske ønsker innspill til utvikling av politikken og innsikt i de utfordringer IKT-bransjen er opptatt av.

– Vi er både stolte av og glade for at Nærings- og handelsministeren inviterer til samråd hos Visma, og vi ser frem til en spennende og interessant samling med vekt på kunnskapsdeling fra viktige aktører i IKT-bransjen, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan.

Samrådet er et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet og IKT-Norge.

– Visma jobber med betydningsfulle løsninger både for skole- og omsorgssektoren. Under samrådet vil disse løsningene fremvises, slik at både Nærings- og handelsministeren og IKT-bransjen får innblikk i hvilke muligheter som skapes gjennom bruk av moderne teknologi i offentlig sektor. Vi har nå flyttet flere av våre løsninger til nettskyen, noe som blant annet gjør samhandling mellom skole og hjem mye enklere. Med Visma FLYT skole muliggjør vi en tettere kontakt og mer helhetlig oppfølging av hver enkelt elev, forklarer Moan.  

Les mer om Vismas skoleløsning på Visma.no/skole

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, +47 92080000
Jan-Ivar Borgersen, adm.dir i Visma Unique, +47 90548745

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK  5 749 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Dokumenter og linker