Investeringsfondet KKR blir ny hovedaksjonær i Visma

Det internasjonale investeringsfondet Kohlberg Kravis & Roberts (KKR) har avtalt å kjøpe 76,9 prosent av aksjene i Visma Holding (Visma), som er Nordens ledende tilbyder av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon. Transaksjonen vurderer Visma til en enterprise verdi på NOK 11 milliarder. KKR er et av verdens største investeringsfond innen private equity med over 900 000 medarbeidere ansatt i selskaper som inngår i porteføljen. Visma er KKRs første investering i Norge. KKR er allerede en ledende aksjonær i andre kjente selskaper som Tele Danmark, Boots Alliance og Toys’R’Us.

Vismas tidligere hovedaksjonær, Hg Capital, forblir en betydelig aksjonær med 17,7 prosents eierandel i selskapet og vil sammen med KKR og Vismas ledelse ytterligere videreutvikle Vismas virksomhet i tiden fremover. Ledelsen i Visma vil samtidig øke sitt eierskap i selskapet til 5,3 prosent.

Denne transaksjonen medfører ingen endringer i Vismas ledelse eller strategien for selskapet. KKR ønsker å videreutvikle Visma basert på den eksisterende strategien og fortsette den raske veksten selskapet opplever. Løsninger og tjenester av høy kvalitet, god kundeoppfølging og innovasjon innen effektiviserende forretningsapplikasjoner og tjenester, vil fortsatt være sentralt i Vismas strategi.

Etter at Visma ble kjøpt opp og tatt av børs i 2006, har ledelsen arbeidet tett sammen med HgCapital for å utvide virksomheten både organisk og strukturelt gjennom oppkjøp. I løpet av denne perioden har Visma gjennomført mer enn 25 oppkjøp og omsetningen er økt med hele 16 prosent gjennomsnittlig hvert år (med gjennomsnittlig 10 prosents organisk vekst hvert år i perioden).

I samme periode er driftsmarginen økt fra 14 prosent til 20 prosent. Samtidig viste Visma solid operasjonell styrke gjennom finanskrisen, med en omsetningsøkning på hele 11 prosent og en resultatforbedring på hele 23 prosent (EBITDA) i 2009. I tillegg er antallet medarbeidere økt fra 2512 til 4050 i Vismas sterke vekstperiode siden 2006.

- Vi er veldig fornøyd med utviklingen av Visma og samarbeidet med HgCapital. Samtidig er vi svært tilfreds med å få en ny og respektert hovedaksjonær gjennom KKR. Den nye eierstrukturen vil ytterligere styrke Vismas vekstpotensial og vi ser frem til å satse videre sammen med KKR og HgCapital, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

- Visma er et vellykket eksempel fra vår investeringsstrategi med fokus på selskaper med forutsigbare inntektsstrømmer, robuste forretningsmodeller, godt vekstgrunnlag og potensial for operasjonelle forbedringer. Vår dype innsikt i bransjen gjorde det mulig å kombinere vår kunnskap i partnerskap med Vismas ledelse, og samtidig, som en finansiell investor, å tilføre fleksibilitet og nye investeringstanker. Vårt delvise nedsalg gjør det mulig for oss å beholde en eksponering mot den videre betydelige oppsiden som vi ser i Visma de neste årene. Dette er enda et eksempel på at vi støtter sterke vekstselskaper med god ledelse, sier Nic Humphries, CEO i HgCapital.

- KKR er svært tilfreds med å kunne samarbeide med HgCapital og Visma. Vårt teknologiteam har fulgt Visma i noe tid allerede og da vi fikk muligheten til å samtale med ledergruppen, ble vi bare enda mer imponert av virksomheten og lederkvalitetene, sier Mati Szeszkowski, leder av KKR Technology Team i Europa.

Visma er et kvalitetsselskap med evne til å skape både organisk og strukturell vekst. Det er ingen tvil om at selskapet går en lysende fremtid i møte, og vi er fornøyd med å kunne jobbe sammen med HgCapital og med DnB NOR og Danske Bank som finansieringspartnere for å ta Visma til det neste nivået i selskapets utvikling.

Som et resultat av transaksjonen blir den tidligere annonserte børsnoteringen av Visma til neste år utsatt.

ABG Sundal Collier, Morgan Stanley og UBS har vært finansielle rådgivere for Visma og HgCapital tilknyttet transaksjonen. Visma har også sammensatt en ny og betydelig bankfasilitet med DnB NOR og Fokus/Danske Bank, noe som muliggjør en videre sterk vekst for selskapet.

 

Om Visma
Visma er en ledende tilbyder av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon. Konsernet består av fem virksomhetsområder; Software, BPO Accounting & Payroll, Procurement & Collecting, Retail, og System development & Integration. Som en av få tilbydere kombinerer Visma programvare og outsourcingstjenester. Visma har bidratt med betydelig konsolidering i Norden og Europa etter hvert som selskapets løsninger og tjenester er blitt stadig mer populære blant de mer enn 220 000 kundene. I dag er Visma kjent for å utvikle ledende programvareløsninger og høykvalitetstjenester til fornøyde kunder, i kombinasjon med finansiell styrke og solid vekst. Målet er å gjøre kundene mer effektive og konkurransedyktige gjennom å selv kunne velge blant programvareløsninger og outsourcingstjenester. Visma har hovedkontor i Oslo, Norge, og Visma-konsernet er representert I Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Romania og Storbritannia. For ytterligere informasjon, se
www.visma.com

Om KKR
Kohlberg Kravis & Roberts (KKR), som ble etablert I 1976, er i dag ledende global kapitalforvalter med investeringsfond innen private equity (PE) og alternative investeringer. Ledet av grunnleggerne, Henry Kravis og George Roberts, som er pionerer innen strukturerte virksomhetsoppkjøp, har KKR spesialisert seg på store og komplekse oppkjøpstransaksjoner. KKR er et globalt selskap med industriledende erfaring innen private equity, dyptgående bransjekompetanse, avanserte prosessmetodikk for vekst og videreutvikling av virksomheter og en sterk kultur med dedikert fokus på teamarbeid og informasjonsutveksling mellom kontorene I USA, Europa, Asia og Australia. For ytterligere informasjon, se www.kkr.com.  

Om HgCapital
HgCapital er en sektororientert PE-investor i det europeiske mellomsegmentet. Med en partnermodell fokuserer selskapet på virksomhetsinvesteringer med en enterprise value fra ca MNOK 500 til MNOK 5000. Forretningsmodellen kombinerer sektorspesialisering og bransjekompetanse med dedikert, proaktiv oppfølging av virksomhetene i investeringsporteføljen samt tilhørende ledelsesekspertise i alle faser av investeringsprosessen. HgCapital forvalter over NOK 30 milliarder for noen av verdens ledende institusjonelle og private investorer. For ytterligere detaljer, se www.hgcapital.com

 

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, +47 920 80 000

Visma er ledende leverandør av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 100 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker