Manglende fokus på effektivitet i norske bedrifter

De fleste bedrifter anser nok seg selv som effektive, men dersom man tar en nærmere titt på noen konkrete administrative rutiner og arbeidsoppgaver, er virkeligheten en annen. En fersk effektivitetstest gjennomført av Visma viser at så mange som 58,3 prosent av bedriftene er mindre eller lite effektive. Det er nedslående tall, når norske bedrifter samtidig sier de skal vokse og øke omsetningen i år, men det skal skje uten nyansettelser. Løsningen er å bli mer effektiv, noe landets bedriftsledere nå innser. I dag er over 700 bedriftsledere samlet til effektivitetsseminar i Oslo.

I fjor høst gjennomførte Visma en spørreundersøkelse blant over 1000 norske bedrifter som benytter seg av selskapets IT-programmer samt økonomi- og regnskapstjenester. Der kom det fram at 7 av 10 bedrifter forventer en omsetningsøkning i år, men bare 6 av 10 planlegger en økning i antall ansettelser. Det betyr at bedriftene må være mye mer effektive. En nylig gjennomført effektivitetstest fra Visma på nett, viser imidlertid at det er et stykke igjen for like mange bedrifter.

- En måte å jobbe smartere på, er å utføre rutineoppgaver og administrative prosesser på kortere tid, og med færre menneskelige ressurser. Gode støtteverktøy er et viktig bidrag når antall manuelle rutiner skal reduseres. Derfor valgte Visma å teste hvor mange som hadde automatisert et knippe utvalgte prosesser, sier administrerende direktør Erlend Sogn i Visma Software Norge AS.

Over 600 norske bedrifter tok effektivitetstesten. Blant disse var det 36,3 prosent som kom i kategorien ”mindre effektiv”, mens 22 prosent fikk lavest rangering, ”lite effektiv”. 12,6 prosent fikk topprangeringen ”supereffektiv”, og 29,1 prosent havnet i kategorien ”effektiv”.

- Det betyr at så mange som 58,3 prosent, eller bortimot 6 av 10 bedrifter, ikke er så effektive som de kan være, sier Erlend Sogn.

Stor interesse for effektivitet på landsbasis
At norske bedriftsledere ser et effektivitetspotensial, er helt tydelig. I løpet av en drøy uke har Visma holdt effektivitetsseminar i fem byer, og i dag står Oslo for tur. Allerede har mellom 1400 og 1500 bedriftsledere deltatt på temakonferansene, som avsluttes i Trondheim og Ålesund i mai.

- Norske bedrifter opplever tydeligvis et behov for å oppnå større effektivitet. Vi har aldri før registrert så stor interesse for å sikre effektivitetsgevinster– og det er tydelig at landets bedriftsledere nå ønsker å gjøre noe med dette. Bare i Oslo har over 700 bedrifts- og økonomiledere meldt sin deltakelse, sier Erlend Sogn.

Den ferske effektivitetstesten viser blant annet at mange bedrifter ikke i tilstrekkelig grad utnytter elektroniske verktøy for å effektivisere egne forretningsprosesser. Erlend Sogn trekker spesielt fram to områder hvor annen statistikk også bekrefter hvor lite norske bedrifter faktisk utnytter de lett tilgjengelige mulighetene for effektivisering i dag.

- Ifølge Statistisk sentralbyrå gjøres det 5 millioner yrkesreiser i året. Med bakgrunn i bransjekunnskap, og tilgang på salgstall og annen statistikk, anslår vi at det maksimalt er 2 000 bedrifter i Norge som bruker elektroniske verktøy for registrering og behandling av reiseregninger og refusjoner. Det finnes 476 000 bedrifter i Norge, hvorav 37 000 har mer enn 5 ansatte, som er den mest relevante målgruppen for slike verktøy. Av alle bedrifter i Norge er det altså mindre enn 0,5 prosent som bruker slike løsninger. Blant bedrifter med mer enn 5 ansatte er andelen 5,4 prosent. Når du tenker på hvor rimelig og enkelt det er å gjøre dette på en langt mer effektiv måte, er det slående at godt over 9 av 10 bedrifter fortsatt har manuelle rutiner for dette, slår Sogn fast.

Manuelle rutiner – få bedrifter på nett
Han trekker også fram at mens 8 av 10 nordmenn handler på Internett, er det bare 2 av 10 bedrifter som har omsetning via netthandel, ifølge tall fra SSB. Tatt i betrakting hvor enkelt det er å sette opp en nettbutikk, og at mange bedrifter forventer omsetningsøkning uten å ansette flere personer, er dette nesten uforklarlig.

- Vi mener helt klart at veldig mange bedrifter har et betydelig forbedringspotensial når det gjelder effektivisering av mange prosesser innen økonomi og administrasjon. Hvorfor ikke flere har tatt i bruk effektiviserende løsninger, må ganske enkelt være fordi de ikke kjenner til hvor enkelt det er å gjøre det. Og hvis de ikke har kunnskap om hvordan man kan gjøre noe mer effektivt, vil de naturlig nok heller ikke være klar over at de gjør disse tingene på en ineffektiv måte i dag. Det kan være grunnen til at så mange som 46 prosent av de som svarte på fjorårets undersøkelse ikke er umiddelbart enige i at de trenger å bli vesentlig mer effektive for å være konkurransedyktige, forklarer Erlend Sogn i Visma.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma Software Norge AS
Telefon 45002406

Om Visma effektivitetstest:
Effektivitetstesten ble gjennomført relatert til en kampanje for Vismas programvare. Selve testen besto av 9 spørsmål som tok utgangspunkt i konkrete arbeidssituasjoner de fleste kjenner seg igjen i. Dette var prosesser og rutiner det er enkelt å effektivisere, og testen forsøkte avdekke hvor ”flinke” bedriftene var innen de enkelte områdene. Noen av temaene var reiseregninger, fakturabehandling, elektronisk handel, prospecting, ordrebehandling, netthandel, kompetansestyring, kundebehandling, og rapportering og analyse.

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia