Norske bedrifter tror på fortsatt omsetningsvekst

Små og mellomstore bedrifter i Norge mener det går bedre enn forventet, og tror på fortsatt omsetningsvekst. Usikkerheten i verdensøkonomien påvirker imidlertid investeringsviljen her hjemme. Det viser tall fra Vismas årlige undersøkelse Effektivitetsbarometeret. 876 norske bedrifter deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i september.

Effektivitetsbarometeret er en temperaturmåler som viser trender i rammebetingelsene for bedriftene i SMB-segmentet. Av bedriftene som deltok i undersøkelsen i år oppga 66,6 prosent å ha hatt omsetningsøkning fra 2009 til 2010. Fra 2008 til 2009 var dette tallet 54,1 prosent. Også for første halvår 2011 svarer 68 prosent av bedriftene at de har hatt en økning sammenlignet med første halvår 2010.

Økende optimisme
- Til tross for internasjonal økonomisk uro er norske bedrifter optimistiske på egne vegne. SMB-bedriftene i undersøkelsen tror på fortsatt omsetningsvekst. Optimismen med hensyn til forventet omsetningsøkning for 2011, er økt sammenlignet med fjoråret. 65,5 prosent av bedriftene forventer omsetningsøkning i 2011 sammenlignet med 2010. I fjorårets undersøkelse var det kun 58 prosent av bedriftene som forventet omsetningsøkning, forteller administrerende direktør i Visma Services Norge, Rune Norbakk. Han understreker også at i 2008, før finanskrisen, forventet hele 72 prosent omsetningsøkning. Det betyr at vi ikke er helt tilbake der vi var før finanskrisen.

Usikre på renteutviklingen
- Undersøkelsen avdekker usikkerhet omkring renten. Dette gjelder 58 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen, hvilket er det samme funnet som i 2010. Tallene for 2009 var 57,6 prosent og for 2008, 69,8 prosent. Usikkerheten i verdensøkonomien påvirker også investeringsviljen hos 60 prosent av de spurte, sier Rune Norbakk.

Tegn til økt sysselsetting
Bedriftene vil ved utgangen av 2011 ha flere ansatte enn ved utgangen av 2010. Tallene i undersøkelsen tyder på at sysselsettingen i SMB-bedrifter øker, og at dette gjelder for 24,7 prosent av bedriftene. Bedriftene forventer en ytterligere økning i antall ansatte for 2012. Tallene i årets undersøkelse er 29,9 prosent, mot 29,8 prosent i 2010.

Merker konkurranse fra svart økonomi
- Til tross for at årets undersøkelse viser mye optimisme hos bedriftene, er det foruroligende at 1 av 5 bedrifter merker konkurranse fra svart økonomi. Hele 18,7 prosent av dem som deltok i undersøkelsen svarer bekreftende på dette spørsmålet, avslutter Rune Norbakk.

For mer informasjon, kontakt:
Rune Norbakk, administrerende direktør i Visma Services Norge, 913 64 430

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker