Nytt svensk oppkjøp - Visma gjør offentlige anskaffelser elektroniske

Visma kjøper det svenske selskapet Allego AB, som er en av Sveriges største aktører innen informasjonstjenester og innkjøpssystemer. Etter oppkjøpet kan Visma tilby elektronisk behandling av hele innkjøpsprosessen, fra anbudsutlysning og innkjøp til bestilling og betaling, også i svensk offentlig sektor.  

Visma kjøper selskapene Allego AB og Allego Upphandling AB.
- Med oppkjøpet av Allego er vi posisjonert for å lede an i utviklingen av effektive internettløsninger for offentlige anskaffelser i Sverige, sier divisjonsdirektør i Visma Procurement & Collecting, Eivind Gundersen, og utdyper:

- Det svenske markedet for informasjonstjenester og systemtjenester er i dag fragmentert, med mange små leverandører. For å virkeliggjøre statens ambisjoner om elektroniske innkjøp i offentlig sektor kreves det store investeringer, og en større kundebase som kan være med å dele på kostnaden. Gjennom dette oppkjøpet, og flere tidligere oppkjøp, bidrar Visma til den nødvendige konsolideringen av bransjen, slik at det blir mulig å utvikle og tilby elektroniske prosesser i alle ledd av verdikjeden.

Pioneer innen offentlige anskaffelser
Allego ble etablert i 1994, i forbindelse med at lov om offentlige anskaffelser (LOU) ble innført i Sverige, og er i dag en av landets største aktører på feltet. Allego omsetter for drøyt 25 millioner svenske kroner og tilbudet består av informasjonstjenester, elektroniske støttesystemer for anskaffelsesprosessen, og dessuten bladet AnbudsJournalen. Allego har ca 30 ansatte med kontorer i Falun og Stockholm.

- Vi har i snart to tiår vært en pionér i markedet og utviklet tjenester for både kjøpere og selgere. Visma har den markedsposisjonen og de finansielle musklene Allego trenger for å utvikle seg på den måten vi ønsker, og det skaper nye utviklingsmuligheter for både ansatte og kunder, sier Allego administrerende direktør og grunnlegger, Claes Aldurén.

Nye produkter allerede i 2011
Etter oppkjøpet av Allego får Visma Sveriges bredeste produktprotefølje innen innkjøpsløsninger for det offentlige, og ambisjonsnivået i utviklingsarbeidet styrkes ytterligere.
- Utviklingen av smarte løsninger for å understøtte forretningsprosesser mellom offentlig sektor og dets leverandører er fortsatt i sin spede begynnelse. Vi ser et betydelig potensial her, og vi vil fortsette å utvikle dette tilbudet videre. Kunder kan forvente flere nye produktlanseringer i løpet av 2011, sier Eivind Gundersen.

- Vi ønsker å gjøre flere oppkjøp, og vurderer aktivt andre selskaper som kan passe med Vismas strategi, supplerer Vismas konsernsjef Øystein Moan.

For mer informasjon, kontakt:
Eivind Gundersen, divisjonsdirektør Visma Procurement & Collecting, 932 17 677
Mikael Mannik, direktør for M&A og Investor Relations i Visma, 735 101 220

Visma er ledende leverandør av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 200 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker