Offentlige anbud opp 70 % innen bygg og anlegg

Fra siste kvartal i 2008 til første kvartal i 2009 økte det offentliges forespørsler etter tjenester innen bygg og anlegg med formidable 70 prosent. Det viser tall fra Visma. Selskapet sitter med en komplett database over alle anbudsutlysninger fra norske offentlige virksomheter.

Også sammenliknet med første kvartal i 2008 er økningen påfallende. Til tross for skiftet fra høykonjunktur til finanskrise steg antallet offentlige anbud med 340 flere utlysninger til byggebransjen i første kvartal i år enn i samme periode året før. Det tilsvarer en oppgang på 22 prosent. Oppgangen er størst innen store prosjekter. Utlysning av anbud med verdi over EUs terskelverdi, som er 41 millioner kroner for bygg og anlegg, steg med 48 % fra første kvartal 2008 til første kvartal 2009.

Effekt av krisepakker?
- Det er jo nærliggende å tenke at denne utviklingen har noe med regjeringens krisepakker å gjøre. Uansett bør dette være gode nyheter både for regjeringen og bygg- og anleggsbransjen, sier Rolf Olav Johannessen i Visma. Han er daglig leder i den delen av Visma som leverer varsel om anbud fra offentlige virksomheter til private leverandører innen alle bransjer.
- Dette betyr at det er et sterkt voksende offentlig marked for tilbydere av tjenester innen bygg- og anleggsvirksomhet. De bedriftene som har god kunnskap om det offentlige markedet kan klare seg bra til tross for finanskrisen, sier Rolf Olav Johannessen, og tillegger;
- Flere medier har hatt oppslag med påstander om at det offentlige ikke benytter krisepakkene fra myndighetene. Våre tall tilsier det motsatte, og står i kontrast til det negative bildet mediene har tegnet til nå.

Et marked på over 300 milliarder
Det totale offentlige markedet i Norge ventes å bli på over 320 milliarder i år, og omfatter det meste av varer og tjenester. Visma har verktøy som sikrer leverandører full oversikt over det offentlige anbudsmarkedet, og tilbyr også veiledning i det offentlige innkjøpsregelverket. Selskapet har konsesjon til å hente data fra databasen Doffin (Database for offentlige innkjøp), som er et tjenestetilbud i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Visma gjennomgår alle anbudskunngjøringer, tilsetter produktkoder, kvalitetssikrer og sender ut skreddersydde varsel om relevante utlysinger direkte til private tjenestetilbydere og oppdragssøkere.

Også økt etterspørsel etter IT
Statistikk fra Vismas anbudsdatabase viser også økt offentlig etterspørsel etter IT-løsninger. Anbudsmengden innen IT økte med 44 % i første kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor. Dette merker Visma også selv, som en stor programvareleverandør til offentlig sektor. Nær 100 prosent av landets kommuner har ett eller flere IT-systemer levert av Visma.
- Vi opplever stor vekst spesielt innen programvare for virksomhetsstyring. I første kvartal i år har vi hatt langt flere anbud i prosess enn det vi hadde på samme tid i fjor, sier direktør for marked og forretningsutvikling i Vismas virksomhet for programvareløsninger til offentlig sektor, Odd Ingvar Helgesen.

Satser stort på anbud
Visma satser på løsninger for hele verdikjeden innen innkjøp, og tilbyr produkter og tjenester til både innkjøper- og leverandørsiden. Neste tjeneste i porteføljen blir varsling om anbudsutlysninger også fra private selskaper.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker