Papirløs pleie- og omsorgstjeneste i Tromsø

Tromsø kommune er først ute med å ta i bruk nasjonale standarder for elektroniske journalmeldinger i pleie- og omsorgstjenesten. Løsningen er levert av Visma, og forenkler dialogen mellom de ulike helseaktørene pasientene må forholde seg til. Dermed får pasientene en bedre kvalitetssikret omsorg.

- Det nye systemet sørger for at informasjon om en pasient kan sendes elektronisk mellom de ulike journalsystemene til de forskjellige aktørene i pleie- og omsorgstjenesten, forteller IKT-rådgiver i Tromsø kommune, Line Nordgård, og gir et eksempel på hvilke fordeler dette kan ha i praksis:

- Ansatte i hjemmetjenesten er ute hos pasientene sine størsteparten av tiden. Fastlegene er også som oftest veldig opptatte. Tidligere var disse avhengige av å nå hverandre på telefon eller vente på et brev for å utveksle viktig informasjon om en pasient. Med den nye løsningen kan denne informasjonen sendes elektronisk, og er tilgjengelig for den andre parten når som helst. Dette er både tidsbesparende for omsorgsgiverne, som kan bruke mer tid på pasienten og mindre på tungvinte rutiner, og det sikrer kvaliteten på tjenesten til pasienten.

Nasjonalt prosjekt
Innføringen av denne løsningen i Tromsø er en del av det nasjonale prosjektet ELIN-k; elektronisk korrespondanse i pleie- og omsorgstjenesten.

- Vi er glade for at meldinger nå faktisk kan utveksles elektronisk mellom journalsystemer for pleie og omsorgsektoren og legekontorer, og vi gratulerer Visma, som er først ute av leverandørene av pleie- og omsorgssystemer, sier prosjektleder Sissel Skarsgaard i Norsk Sykepleierforbund.

- Prosjektet er nå inne i en veldig spennende fase. Etter en lengre periode med planlegging og tilrettelegging er prosjektet omsider i ferd med å materialisere seg. Dette tror vi kan virke inspirerende for andre og om mulig gjøre at prosjektet skyter fart, fortsetter hun.

Visma først på banen
Vismas system Unique Profil er det første systemet i landet som gjør det mulig å sende og motta meldinger slik det nå gjøres i Tromsø. Andre eksempler på elektronisk dialog som blir mulig etter hvert er innskrivningsrapporter fra kommune til sykehus, og utskrivningsmeldinger tilbake til kommunen etter endt sykehusopphold.

- Vi ønsker å effektivisere våre kunder. Når tidligere tungvinte papir- og telefonbaserte rutiner gjøres elektroniske, får helsetjenesten utnyttet sine ressurser bedre samtidig som pasientene får økt kvalitet på omsorgen, sier produktansvarlig Eirill Pettersen Buvik i Visma.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Eirill Pettersen Buvik, produktansvarlig i Visma Unique, mobil 996 12 557

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Dokumenter og linker