Personvernnemda godkjenner bruk av fingeravtrykk for alderskontroll i selvbetjente butikkasser

Visma Retail og Bunnpris får likevel bruke fingeravtrykk for å kontrollere kundenes alder ved kjøp av varer med aldersbegrensning i selvbetjente kasser.

Fingeravtrykksaken, med aktørene Bunnpris og Visma Retail, har fått bred omtale i en rekke medier i februar og mars. Bakgrunnen for saken er at Bunnpris, med Visma Retail som butikkdataleverandør, etablerte Norges første fullstendig selvbetjente butikk på Blindern i Oslo i juni i fjor. Det finnes ingen betjente kasser i butikken. Når det selges varer med aldersbegrensning i en slik butikk informeres kunden om at alder må kontrolleres, og en varsellampe utløses for å tillkalle betjening som kan kontrollere kundens legitimasjon. Visma og Bunnpris ønsker å effektivisere denne delen av handelen, og sendte derfor en forespørsel til Datatilsynet om å vurdere en løsning der kundene i stedet viser sitt fingeravtrykk, som så knyttes til fødselsdato.

Datatilsynet vurderte først at denne løsningen var i strid med personopplysningens § 12. Etter at Visma Retail klaget på vurderingen, sendte Datatilsynet saken videre til Personvernnemda, som kom til motsatt konklusjon.
 
I et sammendrag av svaret på Vismas klage på Datatilsynets vurdering sier Personvernnemda:

«Personvernnemda kunne ikke se at registrering av fingeravtrykk (mønster) i datasystemet eller kundens avgivelse av fingeravtrykk i samband med alderskontroll innebærer identifisering eller at fingeravtrykk brukes som entydig identifikasjonsmiddel i denne saken. Personopplysningsloven § 12 kommer da ikke til anvendelse. Videre kom nemda til at den løsningen som er beskrevet i denne saken ikke innebærer behandling av personopplysninger, jf personopplysningsloven § 2 nr 1. Templatet skal ikke brukes til identifikasjon, men til ren autentisering.»

Les hele vedtaket på http://visma.no/retail

 

For mer informasjon, kontakt:
Ivo Ølstørn, marketing manager i Visma Retail, 974 06 740
Bjørn Willoch Bjanger, produktsjef innovasjon i Visma Retail, 481 69 588

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Dokumenter og linker