Strategisk storkontrakt til Visma når DnB NOR velger ny innkjøpsløsning

DnB NOR velger Vismas nettbaserte løsning for effektivisering av sine operasjonelle innkjøpsprosesser i hele konsernet. Avtalen gjør Visma til en foretrukket og ledende leverandør av innkjøpssystemer innen bank- og finanssektoren i Norge.

- Dette er en stor kontrakt for oss, sannsynligvis en av de største vi vil inngå for innkjøpsløsninger i år. Det er strategisk viktig for oss å få en så betydelig aktør som DnB NOR som kunde. Dette er et spennende og omfattende prosjekt, der Visma har ansvaret for å automatisere og forenkle bestillings- og oppfølgingsrutinene for DnB NORs ikke-strategiske innkjøp, sier administrerende direktør i Visma Unique, Jan Ivar Borgersen. Sikrer kontroll og kvalitet - Løsningen dekker hele den operasjonelle innkjøpsprosessen, fra behovet for en vare oppstår, til den er mottatt. Systemet automatiserer viktige rutiner som bestilling, kontering, ordresvar, registrering av varemottak og tilrettelegging for betaling. Alle medarbeidere i virksomheten kan logge seg på en nettløsning der de finner informasjon om leverandører og varer, og kan registrere sitt innkjøpsbehov raskt og enkelt. All registrering og saksbehandling utføres altså ute i virksomheten, der behovet oppstår. Innkjøpsløsningen sørger for bedre kontroll og kvalitet i innkjøpene, forteller Jan Ivar Borgersen. Sparer tid og penger med standardisering - DnB NOR er et stort konsern som årlig gjør innkjøp for flere milliarder kroner. Vi har en lang rekke bestillingspunkter og bestillingsløyper, og disse ønsker vi å standardisere. Innkjøpsløsningen fra Visma skal fungere som en felles portal, der våre medarbeidere finner samlet informasjon om leverandører og varer som er godkjent fra sentralt hold. Med bedre oversikt og tilgjengelighet blir det enklere for alle å være lojale mot inngåtte avtaler, slik at vi kan utnytte våre leverandøravtaler bedre. I tillegg sparer hver enkelt medarbeider mye tid på at alt ligger samlet og tilrettelagt på ett sted, sier Nina Dalen Skaara, seksjonsleder i konsernanskaffelser for seksjon innkjøp og logistikk i DnB NOR. Vektlegger lav gjennomføringsrisiko - Vårt valg faller på Visma fordi deres løsning etter vår vurdering er den mest brukervennlige. Løsningen er standardisert og fremstår som det beste alternativet med lavest gjennomføringsrisiko med hensyn til tid og kostnader. Visma er også den leverandøren som oppfyller vår kravspesifikasjon best, der vi har definert over 50 punkter vi vil løsningen skal dekke. Disse omfatter alt fra hvordan grunndata importeres, til tilgangsstyring og mulighet for single sign on, sier Nina Dalen Skaara. Videre samarbeid Innkjøpsløsningen er nylig implementert hos DnB NOR. Allerede etter 16 dager er det omsatt for 3,5 millioner kroner gjennom løsningen. Til å begynne med vil om lag 30 av DnB NORs viktigste leverandører ligge i systemet. Målet er å utvide med 30 nye leverandører i året, og Visma vil bistå i dette arbeidet videre framover.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker