Universitetene velger e-handelsløsning fra Visma

Visma signerer i dag en avtale om leveranse av en nettbasert bestillings- og innkjøpsløsning til Universitets- og høyskolesektoren. Kontrakten markerer et gjennombrudd i statens satsning på elektronisk handel.

Kontraktspartner er UNINETT FAS, som signerer på vegne av landets universiteter og høgskoler. Løsningen skal i første omgang implementeres hos 30 av de totalt 38 institusjonene i sektoren. Prosjektleder hos UNINETT FAS, Bjørn-Are Lyngstad er svært fornøyd:
- Hensikten med systemet er at universitets- og høgskolesektoren får mulighet til å etablere effektive rutiner for bestilling og innkjøp. Gode rutiner og riktig bruk av systemet vil gjøre at institusjonene sparer tid på kontroll og administrasjon, og at det blir lettere å etterleve kravene til dokumentasjon og gjennomsiktighet i innkjøpsprosessene, sier han.

Fra behov til betaling
- For oss var det avgjørende å få en løsning som støtter alle ledd i anskaffelsesprosessen. Integrasjonsmuligheter med økonomisystem, faktureringssystem og andre interne fagsystemer var et av våre hovedkriterier ved valg av leverandør, sier Bjørn-Are Lyngstad.
- Dessuten la vi stor vekt på funksjonaliteten, brukeropplevelsen og sikkerhetsaspektet. Vismas system tilfredsstiller våre sikkerhetskrav rundt pålogging og håndtering av felles elektronisk identitet, tillegger han.
Visma er foreløpig den eneste leverandøren som kan tilby en løsning som dekker hele prosessen rundt elektronisk handel.

Fornying og effektivisering
Bestillings- og innkjøpsløsningen fra Visma er integrert med den offentlige markedsplassen ehandel.no, som eies av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Denne internettportalen er et viktig virkemiddel i regjeringens satsning på bruk av elektroniske forretningsprosesser og e-handel i det offentlige, for å oppnå bedre, enklere og sikrere innkjøp.
- Avtalen mellom UNINETT FAS og Visma innebærer et betydelig gjennombrudd for sektoren. På sikt vil universitetene og høyskolene kunne bidra til vesentlig volumvekst for offentlig elektronisk handel. Kunnskapsdepartementet har vært en positiv pådriver som har bidratt til at undervisningssektoren nå leder an i utviklingen, og sannsynligvis vil dette arbeidet inspirere andre deler av statlig sektor, sier seniorrådgiver i avdeling for offentlige anskaffelser i DIFI, Thomas Hoff.

Visma styrker posisjonen
- UNINETT FAS ligger langt fremme når det gjelder teknologi og kunnskap om e-handel, og vi gleder oss til å implementere disse løsningene sammen med dem. Dette er en av de hittil mest omfattende leveransene av denne typen løsninger i Norge, og Visma setter derfor stor pris på å bli valgt som leverandør, sier Øivind Kirksæter, som leder den delen av Visma som leverer systemer og tjenester til det offentlige.
Elektronisk handel har lenge vært et hovedsatsningsområde for Visma.
- Vi ser denne kontrakten som en bekreftelse på at det har vært riktig av oss å satse så langsiktig og seriøst på å etablere denne typen løsninger i det norske markedet, avslutter Øivind Kirksæter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
administrerende direktør i Visma Unique, Øivind Kirksæter på telefon 977 07 990
eller e-post oivind.kirksaeter@visma.no

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker