Veksten fortsetter for Visma med godt første kvartal

Etter sterk vekst de siste årene fortsetter Visma den positive utviklingen. Første kvartal 2010 ble det beste første kvartalet i konsernets historie. Visma utnytter nå i stadig økende grad det store potensialet for kryssalg.

I første kvartal 2010 oppnådde Visma en omsetning på MNOK 953 mot MNOK 877 for samme periode året før. Dette gir en omsetningsvekst på 8,7 prosent. Organisk omsetningsvekst justert for valuta ble 7,1 prosent. EBITDA ble på MNOK 173, mot MNOK 157 i første kvartal 2009. Dette tilsvarer en resultatforbedring på 10,6 prosent. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var på MNOK 597 ved utløpet av kvartalet, mot MNOK 567 for tilsvarende periode foregående år, noe som gir en vekst på 5,2 prosent. - Både omsetnings- og resultatmessig er dette tidenes beste første kvartal for Visma. Tallene reflekterer Vismas sterke markedsposisjon og den gode etterspørselen etter våre produkter og tjenester, i et marked som viser tegn til bedring etter noen år med økonomisk uro, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan. Tror på økt etterspørsel etter ERP og CRM Visma forventer en moderat økonomisk markedsoppgang i 2010 med økt etterspørsel etter blant annet løsninger for virksomhetsstyring samt salgs- og kundeoppfølging. - Selv om mange virksomheter fortsatt fokuserer på kostnadskontroll er det flere og flere som også begynner å se etter løsninger som fremmer og understøtter nye muligheter for vekst, sier Øystein Moan. Visma hadde en vellykket lansering av det nettbaserte økonomisystemet Visma eEkonomi i Sverige i første kvartal, og vil komme med flere banebrytende tilbud av ”Software as a Service”-løsninger videre utover i 2010. Kryssalg og pakkeløsninger gir vekst Visma har en omfattende portefølje av produkter og tjenester innen programvare, outsourcing av økonomiprosesser, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger. Øystein Moan ser et stort potensial for økt verdiskapning gjennom kryssalg og tilbud av kombinasjonsløsninger. - Vi har fortsatt mye å hente på å selge flere løsninger til hver kunde og kombinere produkter på kryss av forretningsområdene. Vi forventer også fortsatt vekst som følge nye oppkjøp, forteller konsernsjefen. I første kvartal 2010 kjøpte Visma selskapet Opic, en av Sveriges største tilbydere innen løsninger for innkjøp og konkurranseutsetting. Visma kjøpte også regnskapsbyrået TietoKate i Finland. Tjenester til større virksomheter Basert på den sterke posisjonen i SMB-markedet ønsker Visma i økende grad å ta enda større markedsandeler også i de øvre kundesegmentene. - Vi har mange leveranser til større virksomheter allerede, og har hatt det lenge. I første kvartal 2010 signerte vi flere nye kontrakter med større kunder, med leveranser av henholdsvis Business Process Outsourcing og Retail-løsinger, avslutter Øystein Moan. : 1. kvartal 2010 / 1. kvartal 2009 / Vekst Omsetning: 953 / 877 / 8,7 % EBITDA: 173 / 157 / 10,6 % EBIT: 137 / 121 / 13,0 % Resultat før skatt: 106 / 50 / 112,6 % Alle tall i NOK mill.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker