Visma inngår eksklusiv rammeavtale med NVE

Visma Consulting har inngått kontrakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om bistand til systemutvikling. Avtalen er en eksklusiv rammeavtale og har en varighet på 2 år med opsjon på ytterligere 2 år. 

Stort behov for fornying
NVE har behov for flere typer tjenester knyttet til utvikling av IKT-systemer og Visma Consulting har den kompetansen NVE trenger innenfor alle de etterspurte fagområdene.Tjenestene skal utføres i samarbeid med NVEs egne utviklingsmiljøer.

NVE har en rekke større systemer som trenger varierende grad av oppdatering og oppgradering. Dette inkluderer fagsystemer, rapporteringssystemer m.m. som er områder der Visma Consulting har dyptgående erfaring.

Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. NVE skal også bidra til å redusere risikoen for skader som følge av skred og flom. Direktoratet skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer og bidra til en effektiv energibruk. NVE leder også den nasjonale kraftforsyningsberedskapen. NVE er engasjert i forskings- og utviklingsarbeid, internasjonalt utviklingssamarbeid og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Om Visma Consulting
Visma Consulting er en nordisk leverandør av verdiskapende it-løsninger.

Vi leverer systemutvikling av virksomhetskritiske it-løsninger, applikasjonsforvaltning og it-rådgivning, med mål om å bli ledende innenfor effektivisering, automatisering og integrasjon av våre kunders virksomhetsprosesser. Visma Consulting er et selskap i Visma-konsernet, med mer enn 5000 ansatte i Norden og Nord-Europa.

For mer informasjon, kontakt:
Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting, 911 24 123

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker