Visma innleder resultatsesongen med rekordtall

Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon har hatt en meget sterk utvikling gjennom hele 2007 og avslutter regnskapsåret med å levere tidenes rekordresultat for 4. kvartal 2007. Visma leverer meget sterk resultat- og omsetningsvekst. Sammenlignet med 4. kvartal 2006 er EBITDA-veksten på hele 43 prosent. Samtidig leverer Visma omsetningsvekst på hele 13,4 prosent fra 4. kvartal 2006, hvorav 9,6 prosent er organisk vekst.

I 2007 omsatte Visma for 2,723 milliarder kroner, noe som representerer en vekst på 18 prosent i forhold til 2006. EBITDA-resultatet for hele året ble MNOK 490 mot MNOK 305 i 2006. Det gir en resultatforbedring på hele 60 prosent. EBIT i 2007 ble MNOK 364, opp hele 68 prosent fra 2006.

- Mange er nok litt usikre på den forestående resultatfremleggelsen for de fleste store selskaper i Norge og Norden etter den siste tids finansuro. Trolig knytter det seg særlig usikkerhet til selskapenes vekst- og lønnsomhetsutvikling. Nettopp i en slik tid er det svært gledelig for oss i Visma å kunne starte resultatsesongen. For vår del er fasiten tydelig og enkel, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma, og tillegger:

- Fjerde kvartal 2007 er Vismas beste noensinne. Det er vi svært godt fornøyd med – særlig ettersom det oppnås sterk vekst innen både lønnsomhet og omsetning. Samtidig har året 2007 som sådan vært et rekordår for oss på alle måter. Visma har aldri tidligere opplevd så sterk vekst og lønnsomhetsutvikling som dette året. Veksten skyldes stadig økende etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester og god utvikling i våre markeder, noe som viser at Vismas forretningsmodell med stor valgfrihet for kundene innen programvare og outsourcing av regnskapstjenester fungerer meget godt.

REKORDSTERK LØNNSOMHET
Visma oppnådde et EBITDA-resultat på MNOK 132 i 4. kvartal 2007 mot MNOK 92 i samme periode 2006. Det gir en resultatvekst på nærmere 43 prosent.

- Dette viser at vi fortsetter den sterke utviklingen fra 2006 og i løpet av 2007. Spesielt gledelig er den organiske veksten i EBITDA-resultat på hele 22 prosent, kombinert med at den organiske EBITDA-marginen samtidig øker fra 15,5 prosent til 17,7 prosent. I forhold til rapporterte tall i fjor økte marginen fra 14,1 prosent til 17,7 prosent. Dette har i første rekke sammenheng med sterk organisk utvikling, men også kjøp av selskapene Accountview og Retail Business Systems (RBS), som begge er innlemmet i Vismas programvaredivisjon. Dette er virksomheter med meget gode marginer. Totalt sett er vi svært godt fornøyd med utviklingen, sier Øystein Moan, og tillegger:

- Vi konstaterer samtidig at lønnsomheten øker nokså markant i alle Vismas forretningsdivisjoner. I programvaredivisjonen Visma Software økte EBITDA-marginen i 4. kvartal til 21,7 prosent, sammenlignet med 20,2 prosent i samme periode i fjor. For regnskaps- og outsourcingsdivisjonen Visma Services økte EBITDA-marginen fra 8,5 prosent til 11,5 prosent i 4. kvartal 2007. På tilsvarende måte oppnådde også Visma Financial & Productivity Services en økning i EBITDA-marginen fra 16,2 prosent til 20,5 prosent i 4. kvartal 2007.

I følge Øystein Moan er det spesielt gledelig med den sterke lønnsomhets- og marginforbedringen i Visma Services.

- Med 20,1 prosent organisk vekst i 4. kvartal 2007 fortsetter Visma Services den sterke trenden fra første halvår 2007. Markedet etterspør i stor grad leveranser av outsourcingstjenester innen regnskap og lønn. Det er stor mangel på kompetente regnskapsfører i hele Norden, og flere bedrifter må i framtiden velge outsourcing. Mange bedrifter vil både få bedre økonomitjenester og lavere kostnader ved outsourcing – og dette er derfor et område vi har tro på fremover, sier Moan, og tillegger:

- Samtidig ser vi at Visma Softwares organiske vekst endte på 5,3 prosent i 4. kvartal 2007, noe vi er tilfreds med tatt i betraktning at programvaredivisjonen i mindre grad er påvirket av konjunkturene og at mye av omsetningen relaterer seg til faste vedlikeholdsavtaler. I samme periode oppnådde Visma Financial & Productivity Services organisk vekst på 10,7 prosent med en EBITDA-forbedring på hele 38 prosent. Resultatforbedringen skyldes særlig god framgang innen Visma Advantage og Visma Personnel.

Rett før nyttår kjøpte Visma et utviklingsselskap i Romania. Visma har nå 62 medarbeider i Romania, hovedsakelig programvareutviklere. Denne satsningen i Romania sikrer Visma viktige ressurser for videreutvikling av nye løsninger, spesielt innen nettbaserte on-demand-tjenester og mobile løsninger.

REKORDSTERK OMSETNING
I 4. kvartal 2007 oppnådde Visma en omsetning på hele MNOK 743,8 sammenlignet med MNOK 656,1 i 4. kvartal 2006. Det tilsvarer en vekst på 13,4 prosent. Av dette representerer den organiske veksten 9,4 prosent i lokal valuta.

Ved utgangen av 4. kvartal 2007 var netto kontantstrøm fra operasjonell drift på MNOK 458 etter skatt, sammenlignet med MNOK 297 for samme periode i 2006.

- 2007 ble et år med god utvikling for Visma i alle markeder. Nå forventer vi også framgang i 2008. Uroen i finansmarkedene kan imidlertid komme til å påvirke markedene hvor Visma opererer. Det er derfor grunn til å tro at omsetningsvekst og marginforbedring i 2008 blir noe mindre enn i 2007. De kraftige børsfallet i begynnelsen av 2008 vil gi bedre muligheter for strategiske selskapskjøp. Med riktigere prising vil Visma i 2008 være mer aktiv når det gjelder oppkjøp, påpeker Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

NOK mill 2007 2006 Vekst
Omsetning 2723 2305 18%
EBITDA 490 305 60%
EBIT 364 217 68%

For ytterligere informasjon, kontakt:
Øystein Moan, Visma, +47 920 80 000

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker