Visma kjøper svenske Volym og blir innkjøpsleder i Norden

Som ledende tilbyder av administrative innkjøp, har Visma inngått avtale om kjøp av Volym AB. Oppkjøpet er en del av Vismas satsning på dette området i Norden. Volym fremforhandler rammeavtaler innen administrative innkjøp på vegne av små og mellomstore bedrifter i Sverige. Innkjøpene sentraliseres, kundene frigjør tid og oppnår store besparelser. Oppkjøpet gjør Visma til svensk og nordisk markedsleder på dette området. Samtidig er vekstpotensialet stort både i Sverige og Norden.

- Gjennom oppkjøpet av Volym oppnår vi kritisk masse i Sverige og blir samtidig Sveriges største tilbyder av administrative innkjøp. Det gir oss et godt fundament for videre vekst i Sverige, som er et stort og spennende marked for outsourcing av slike innkjøp, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

Volym er en av Sveriges største innkjøpere innen kontor- og datarekvisita, telefoni, drivstoff og andre områder som normalt ikke inngår i bedriftenes kjernevirksomhet. Selskapet fremforhandler avtaler på vegne av 2600 svenske kunder. Det passer perfekt med Vismas eksisterende og markedsledende administrative innkjøpstilbud, som er samlet i Visma Advantage. Flere tusen norske bedrifter oppnår allerede betydelige stordriftsfordeler og rabatter gjennom fremforhandlede innkjøpsavtaler fra Visma.Volym vil inngå i Visma Advantage, som allerede er ledende innen dette området.

- Oppkjøpet styrker Vismas posisjon i Norden innenfor forretningsområdet outsourcing av administrative innkjøp. Siden 2002 har vi utviklet og konsolidert dette markedet. Vi har i denne perioden gjennomført åtte oppkjøp innen dette forretningsområdet og Visma er nå den største aktøren i Norden med mer enn 8 000 bedriftskunder og et innkjøpsvolum som overstiger 1,5 milliarder kroner. Det er mye og gir samtidig store besparelser for kundene, sier Øystein Moan, og tillegger:

- En viktig del av Vismas tilbud innen administrative innkjøp er Innkjøpsportalen, som er en nettbasert handelsplass. Med all nødvendig informasjon samlet på ett sted gis kundene effektive og gunstige innkjøp. Med denne nettbaserte tjenesten implementeres nye og fordelaktige innkjøpsavtaler fortløpende. På den måten forenkles kundenes innkjøpsrutiner relatert til anskaffelser som ikke inngår i egen kjernevirksomhet. Her er det mye å spare for de fleste små og mellomstore virksomheter i Norge og Norden. Faktisk langt mer enn mange er klar over. Det gjør at deres investering ofte er innspart i løpet av meget kort tid, erfaringsmessig bare etter noen få uker eller måneder for de fleste.

Små og mellomstore bedrifter har ofte ikke egne innkjøpere eller innkjøpsavdelinger. Visma tilbyr derfor å være innkjøpspartner innenfor de ikke-strategiske anskaffelsesområdene.

- De siste årene har stadig flere nordiske virksomheter valgt å outsource sine administrative innkjøp til Visma for å spare tid og oppnå betydelige besparelser. I tillegg oppnås en viktig kvalitetssikring av innkjøpsprosessene for mange virksomheter. Økt kvalitet på innkjøpene utgjør også et viktig konkurransefortrinn for mange virksomheter som benytter denne typen løsninger, utdyper Øystein Moan i Visma.

Oppkjøp siden høsten 2002 (Norge):
- Massmarket AS (det første oppkjøpet Visma gjennomførte på dette området)
- Arena Kontorsupport AS
- Runit Innkjøpspartner AS
- Ibistic Pool AS
- Edium AS

Sverige:
- Edium AB
- SmåSam AB
- Volym AB

For ytterligere informasjon, kontakt:
Øystein Moan, Visma, +47 920 80 000

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker