Visma med beste kvartal noensinne

Nordens største leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon fortsetter den positive utviklingen, og leverer det beste kvartalet i selskapets historie.

I første kvartal 2007 omsatte Visma for MNOK 705 mot MNOK 587 i første kvartal 2006. Det gir en omsetningsvekst på 20 prosent, hvorav 12,1 prosent er organisk vekst. Den organiske veksten skyldes god utvikling i de markedene hvor Visma opererer og økende etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester. EBITDA-resultatet i første kvartal 2007 endte på MNOK 122 sammenlignet med MNOK 80,9 første kvartal 2006. Dette tilsvarer en resultatforbedring på over 50 prosent. Også i forhold til 4.kvartal 2006 hadde Visma en sterk sekvensiell utvikling med 8 prosent vekst i omsetning og en EBITDA vekst på 30 prosent. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var MNOK 366 mot MNOK 298 i første kvartal 2006.

- Vi er meget godt tilfreds med utviklingen – både når det gjelder omsetning og resultat. Vi opplever god utvikling i alle markeder, og regner med at også resten av 2007 vil utvikle seg positivt. Visma satser på fortsatt organisk vekst og marginforbedringer, men vi vil heller ikke utelukke nye, strategiske oppkjøp. Spesielt gledelig var at EBITDA vokste organisk med 25 prosent, og EBITDA-marginen ble forbedret fra 15,5 prosent til 17,3 prosent. EBITDA margin på 17,3 prosent er den høyeste marginen som Visma noensinne har oppnådd. Den største divisjonen Visma Software hadde en margin på 21,5 prosent, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

Sterk vekst innenfor alle områder
Alle tre divisjoner leverte fin marginfremgang kombinert med god vekst. Med 14,8 prosent organisk vekst i 1.kvartal 2007 fortsetter Visma Services den sterke trenden fra 2006. Markedet etterspør i økende grad leveranser av outsourcingstjenester innenfor regnskap og lønn. Visma Software leverte en organisk vekst i 1.kvartal på 9,3 prosent hvilket er en av de sterkeste vekstratene de seneste årene. Visma Financial & Productivity Services oppnådde en organisk vekst på 20,3 prosent.

Regnskapsprinsipper
Vismas regnskap sammenligner selskapets rapporterte tall for korresponderende periode i 2006 og er utarbeidet i samsvar med IAS 34 (IFRS).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Moan
+47 9208 0000

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia