Visma passerer milliarden i enda et rekordsterkt kvartalsresultat

Visma fortsetter den positive utviklingen og leverer nok en gang sterke kvartalstall. I 3. kvartal 2010 leverer selskapet for første gang isolert sett en kvartalsomsetning på mer enn NOK 1 milliard. Det gir en omsetningsvekst på over 36 prosent og en resultatøkning i EBITDA på 26,5 prosent. Begge deler er enda en gang nye kvartalsrekorder. Sent i 3. kvartal ble samtidig majoriteten av aksjene i Visma kjøpt av det verdensledende investeringsfondet KKR. Deres mål er at Visma skal fortsette den sterke veksten, og det foretas ingen endringer, verken i selskapets strategi eller ledelse.

I 3. kvartal 2010 oppnådde Visma en omsetning på MNOK 1021 mot MNOK 750 i samme periode året før, noe som gir en vekst på 36,2 prosent. Den organiske omsetningsveksten justert for valuta ble 14,8 prosent – noe som er den sterkeste kvartalsvise økningen på fem år. Resultatmessig leverer Visma en vekst på 26,5 prosent, med EBITDA i 3. kvartal 2010 på MNOK 225 sammenlignet med MNOK 177 i 2009. Isolert sett falt imidlertid EBITDA-marginen med 1,7 prosent på grunn av at Visma i kvartalet satset målrettet på – og oppnådde – meget sterk organisk vekst. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var MNOK 596 ved kvartalets utløp, mot MNOK 570 på samme tidspunkt i fjor.

 Forventer fortsatt framgang
- Veksten og lønnsomheten reflekterer Vismas sterke markedsposisjon og den økende etterspørselen etter våre produkter og tjenester. Markedet viser nå tegn til bedring etter noen år med økonomisk uro, og vi regner med et positivt marked i årets siste kvartal, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan.

 - Det er ikke forventet noen ny resesjon i de markedene der Visma opererer. Tvert imot øker BNP i våre markeder, noe som spesielt er situasjonen i Sverige, etter nærmere et halvår med løpende sterk økonomisk vekst. Også de offentlige finansene i landene der vi selger løsninger til det offentlige virker solide, noe som understøttes av internasjonale analytikere. Vi ser en stabilt økende etterspørsel etter effektiviserende programvareløsninger og kostnadsreduserende outsourcingstjenester. Selv om mange virksomheter fortsatt fokuserer på kostnadskontroll og produktivitetsmål, er det også stadig flere som ser etter løsninger som kan støtte og fremme ny vekst, presiserer Vismas konsernsjef.

Satser på SaaS
I kvartalet kjøpte Visma det finske selskapet Severa, som leverer helhetlige nettløsninger for kundehåndtering, prosjektstyring, timeregistrering og automatisert fakturering. Severas programvareløsning tilbys utelukkende som Software as a Service (SaaS), og kompletterer Vismas allerede brede spekter av nettbaserte programvareløsninger for SMB-markedet. Allerede i 1. kvartal i år lanserte Visma den nye nettbaserte løsningen e-Ekonomi i Sverige, som er blitt godt mottatt i det svenske markedet.

- Vi forventer at interessen for ulike typer nettbasert programvare vil øke drastisk i fremtiden, sier Øystein Moan, og lover at Visma vil komme med flere nye banebrytende SaaS-løsninger i tiden fremover.

Ny konsulentdivisjon
Som en følge av oppkjøpet av Sirius IT, som ble kunngjort før sommeren i år, oppretter Visma nå en femte forretningsdivisjon for prosjekt- og konsulenttjenester.
- Sirius IT har en sterk posisjon mot offentlig sektor, både statlig og kommunal, og utfyller vår målrettede satsning i dette segmentet. Selskapet står også sterkt i privat sektor, og da særlig innen varehandel, som også er et stort og viktig marked for Visma i hele Norden. Vi ser samtidig at dette oppkjøpet spesielt bidrar til en styrking av vår tilstedeværelse i Sverige og Danmark – noe som er strategisk positivt, sier Øystein Moan.

  3. kvartal 2010 3. kvartal 2009 Vekst
Omsetning 1021 750 36,2 %
EBITDA 225 177 26,5 %
EBIT 174 137 27,3 %
Resultat før skatt 150 93 60,2 %

Alle tall i NOK mill.

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 47 920 80 000

Visma er ledende leverandør av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 100 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker