Visma satser på mobile løsninger – kjøper Multimedia Capital Romania SRL

Visma har i dag inngått avtale om kjøp av mobilapplikasjonsselskapet Multimedia Capital Romania SRL (MCR). MCR vil inngå i Vismas satsning på nye løsninger tilpasset både mobile og nettbaserte brukere. Visma opplever sterk vekst innen nettbaserte løsninger, såkalt Visma OnDemand. MCRs 50 medarbeidere, som i hovedsak arbeider med utvikling av mobile forretningskritiske applikasjoner samt løsninger relatert til mobilteknologi, blir en del av Visma Software AS.

MCR vil inngå i et allerede sterkt utviklingsmiljø og det medfører samtidig en ytterligere satsning på mobile applikasjoner tilknyttet eksisterende løsninger fra Visma innenfor ERP, CRM og HRM. Som største tilbyder av økonomi- og CRM-løsninger i Norden, med over 200 000 bedrifter som brukere av disse løsningene, er det et stort potensial tilknyttet integrering av funksjonalitet for mobile brukere. Dette vil også ha stor verdi for mange norske og nordiske virksomheter som ønsker en mer effektiv informasjons- og arbeidsflyt. Disse virksomhetene vil kunne ha stor nytte av mobile- og nettbaserte løsninger i kombinasjon med Vismas eksisterende tjenester og programvare. I tillegg vil de mobile løsningene ha betydning for videreutviklingen av fagsystemer innen blant annet helse, velferd, skole og sosial sektor.

- Vi er godt fornøyd med å få på plass denne satsningen. Vi har forventinger om at dette vil skape nye muligheter for våre kunder, både som nettløsninger og mobile løsninger, og dette ser vi på som viktig – for å levere integrerte og effektive IT-løsninger for norske og nordiske virksomheter. For mange utgjør sømløs integrasjon – med mobile løsninger en stadig viktigere forretningsmessig dimensjon. Oppkjøpet er et ledd i satsningen for å levere løsninger On Demand på mobil så vel som over Internett, og passer godt inn i strategien for å bli den dominerende aktøren innenfor dette området i Nord-Europa, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma, og tillegger:

- Nå er vi i ferd med å satse på mobile løsninger. Samtidig er etterspørselen etter våre nettbaserte løsninger sterkt økende. For oss dreier dette seg om å tilgjengeliggjøre Vismas tjenester og programvare på en enda enklere måte og samtidig involvere nye brukergrupper i virksomhetene. Med mobile- og nettbaserte løsninger vil det bety økt effektivitet og enklere tilgjengelighet til informasjonen for en lang rekke nye og eksisterende brukere av programvare og tjenester i norske og nordiske virksomheter. I det perspektivet er denne satsningen av stor betydning.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef Visma, tlf 920 80 000

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker