Visma sørger for sikker digital arkivering av sensitiv personinformasjon

Visma lanserer en ny arkivløsning for norske kommuner som sørger for sikker digital arkivering av sensitive personopplysninger. Visma Samhandling Arkiv er godkjent av Riksarkivaren, og gir kommunene en etterlengtet mulighet for digitalt arkiv i sikker sone, i henhold til Noark5-standarden.  

I 2010 utga Riksarkivaren en rapport som avdekket at svakhetene ved elektroniske og papirbaserte arkiver over hele Norge svekker innbyggernes rettssikkerhet. I den forbindelse sa Riksrevisor Jørgen Kosmo:
«Situasjonen er særlig kritisk for systemene som brukes til å støtte saksbehandlingen på de ulike fagområdene i kommunesektoren»

Økende omfang av usikret arkivmateriale
Rapporten legger vekt på at mange kommuner mener de ikke har de nødvendige fysiske forutsetningene for å bevare sine papirarkiver. Kommunene sier at de mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer til å vedlikeholde og sikre elektronisk dokumentasjon. Det store og økende omfanget av usikret elektronisk arkivmateriale gir en høy risiko for at dokumentasjonen etter hvert vil gå tapt, eller bli av redusert kvalitet.

Oppfyller myndighetenes krav
Visma er en ledende leverandør av virksomhetskritiske løsninger til offentlig sektor.
- Vi er eksperter på saksbehandling i de enkelte fagsystemene, og nå lanserer vi nyheten Visma Samhandling Arkiv. Med denne frittstående arkivkjernen får norske kommuner et digitalt arkiv i sikker sone, som leveres ferdig koblet og integrert mot fagsystemene, forteller produktdirektør i Visma Unique, Nils Vold.

Vismas arkivløsning oppfyller Noark5-standarden, og gir kommuner godkjent arkiv. Saksbehandlingen skjer i fagsystemene som i dag, og sensitive personopplysninger arkiveres på en sikker måte. Dermed oppfylles myndighetskrav i henhold til arkivering og avlevering, samt til håndtering av sensitiv personinformasjon.

Helelektronisk arkiv
- Dette er en enkel og brukervennlig løsning som erstatter dagens papirarkiv. Som en del av løsningen inngår også skanning av inngående dokumenter. Dermed får norske kommuner sikker arkivering av all dokumentasjon, som er 100 % digitalt, avslutter Nils Vold. 

For mer informasjon, se www.visma.no/arkiv

For mer informasjon, kontakt:
Nils Vold, produktdirektør i Visma Unique, 934 98 932

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker