Visma upåvirket av finanskrisen - fjerde kvartal og desember beste noensinne

Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon hadde en sterk utvikling gjennom hele 2008 og rundet av med en rekordavslutning på året. 4. kvartal 2008 ble det beste noensinne i Vismas historie, med sterkt forbedrede tall for både omsetning og resultat.

For hele året 2008 endte selskapets omsetning på 3,046 milliarder kroner, mot 2,723 milliarder i 2007, hvilket tilsvarer en vekst på 12 prosent. Resultatet før skatt i 2008 ble 417 millioner kroner mot 219 millioner i 2007, noe som er en forbedring på hele 90 prosent.

Visma oppnådde en omsetning på MNOK 832,1 i 4. kvartal 2008, mot MNOK 743,8 for ett år siden. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 11,9 prosent. Veksten viser at Visma så langt er lite berørt av finanskrisen og at det fortsatt oppleves god etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester. EBITDA-resultatet i 4. kvartal ble MNOK 151 - en økning på 14,7 prosent fra i fjor, da resultatet var MNOK 131,6. Netto kontantstrøm fra operasjonell drift etter skatt er ved utløpet av 2008 på MNOK 568,3 mot MNOK 458,3 per 31.12.2007.

- Mange er nok spente på de forestående resultatfremleggelsene for de fleste store selskaper i Norge og Norden etter høstens finansuro. Trolig knytter det seg særlig interesse til selskapenes vekst- og lønnsomhetsutvikling i lys av finanskrisens påvirkning på 2008 og forventningene til 2009. Nettopp i en slik tid er det svært gledelig for oss i Visma å kunne levere god vekst og lønnsomhet. Dette indikerer samtidig at norske og nordiske virksomheter har tatt sats og investerer for fremtiden selv i tøffe tider, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma, og tillegger:

- Både oktober og november var i stor grad preget av at mange bedrifter hadde en avventende holdning til å ta beslutninger og gjøre investeringer. Dette endret seg imidlertid i desember, og mange av de utsatte investeringene ble isteden iverksatt de siste ukene før årsskiftet. Det er mulig at også en kraftig reduksjon i styringsrenter bidro til at Visma opplevde sin sterkeste måned noensinne i desember.

Visma leverer programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon. Disse løsningene er både helt nødvendig for norske og nordiske virksomheter, i tillegg til at de i mange sammenhenger også bidrar til besparelser gjennom effektivisering og optimalisert forretningsdrift.

Området for outsourcing av regnskap og lønn, Visma Services, fortsatte den sterke trenden fra foregående år med en valutajustert organisk vekst på hele 17,6 prosent i fjerde kvartal 2008. EBITDA-marginen endte på 13,1 prosent i 4. kvartal 2008, mot 11,2 prosent i 2007. Markedet etterspør i mye større grad leveranser innen outsourcing av regnskap og lønn. Det skyldes delvis mangel på kompetente regnskapsførere i hele Norden, samtidig som mange bedrifter velger outsourcing for å redusere kostnader eller gjøre kostnadsbasen mer variabel.

Innen området for programvare økte de faste inntektene fra lisens-, support- og vedlikeholdsavtaler med 7,8 prosent i 4. kvartal 2008. EBITDA-marginen i Visma Software ble 21,8 prosent i 4. kvartal 2008, mot 21,7 prosent i 2007.

Det tredje forretningsområdet, Visma Financial & Productivity Services, oppnådde en valutajustert organisk vekst på 2,3 prosent i kvartalet. EBITDA-marginen ble på 22,7 prosent mot 20,5 prosent i 4.kvartal 2007.

- Selv om enkelte deler av Vismas virksomhet opplever at finanskrisen i noen grad demper omsetningsveksten, ser vi økt etterspørsel på andre områder. På denne bakgrunn – og i lys av den realøkonomiske utviklingen – forventer vi samlet sett noe lavere omsetningsvekst for hele gruppen i 2009 enn i 2008, men med sterk kostnadskontroll regner vi likevel med en videre forbedret resultatmargin, avslutter Øystein Moan.


SAMMENLIGNBARE FORELØPIGE TALL (2007 / 2008) *alle tall er foreløpige

4. kvartal 2008 4. kvartal 2007 Vekst
Omsetning 832 744 12%
EBITDA 151 132 14 %
EBIT 113 104 9%
Resultat før skatt 157 80 96%
Tall i MNOK

Hele 2008 Hele 2007 Vekst
Omsetning 3046 2723 12%
EBITDA 555 490 13%
EBIT 421 364 16%
Resultat før skatt 417 219 90%
Tall i MNOK

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker