Visma vinner ny ehandels-kontrakt for elektronisk konkurransegjennomføring

Visma inngikk nylig en avtale om leveranse av verktøy for gjennomføring av konkurranser om offentlige anbud på ehandel.no. Det er Ehandelssekretariatet som har vurdert leverandørene på vegne av KS og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Verktøyene kan benyttes for innhenting av tilbud ved mindre anskaffelser og for helelektronisk gjennomføring av alle typer store anskaffelser og vil bli tilgjengelige for offentlige virksomheter fra 1. desember 2007. Visma er en av to utvalgte leverandører som i dag inngår rammeavtale.

- Vi er veldig fornøyd med å være en av to leverandører som har inngått rammeavtale om leveranse verktøy for KGV. Med denne avtalen er Visma Unique kommet i en unik posisjon. Mellom 500 og 600 offentlige virksomheter sagt at de vil ta i bruk dette, så potensialet er stort, sier Øivind Kirksæter som leder Vismas satsning innen det offentlige.

- Dette er en god avtale som gir potensielle brukere enkel tilgang på de beste løsningene for Konkurransegjennomføring (KGV). Med denne avtalen på plass vil Visma aktivt bidra til at aktører i offentlig sektor i større grad kan få ut det betydelige gevinstpotensialet som innføring av elektronisk handel medfører.

Visma tilbyr verktøyet ”Complete Tender Management” (CMT) fra underleverandøren EU-SUPPLY, som er i utstrakt bruk innenfor offentlig sektor i flere europeiske land. Visma er nå den eneste leverandøren i markedet som både kan tilby leveranse av SluttBrukerApplikasjons-tjenester (SBA) knyttet til ehandel.no og Elektronisk konkurransegjennomføring (KGV) på ehandel.no.

- Dette gjør det mulig å tilby offentlig sektor et helhetlig tilbud innen elektronisk handel fra ”behov til betaling”, sier Kirksæter.

Med bruk av de nye internettbaserte verktøyene kan anbuds- og konkurranseprosessene kontrolleres bedre – med større innsyn og åpenhet – og det er derfor viktige virkemidler i offentlig sektor.

- Næringslivet er avhengig av en velfungerende offentlig sektor med høy integritet. Stat og kommuner får nå verktøy som gjør anbud enklere, som forebygger korrupsjon og som fremmer rettferdige anbudskonkurranser, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i forbindelse med dagens kunngjøring.

Med nettbaserte programverktøy vil det i fremtiden være mulig for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter å etterprøve alle ledd i anskaffelsesprosessen, noe som gir økt gjennomsiktighet. I realiteten blir det enklere for statlige og kommunale innkjøpere å gjennomføre anbudskonkurranser på en korrekt måte, samtidig som det også sikres reell konkurranse om offentlige anskaffelser.

Hva kan du oppnå ved å benytte KGV?
Målsettingene har vært å tilby hensiktsmessige funksjonalitet til både store og små offentlige virksomheter. Verktøyene skal:
• Sikre brukerne (offentlige oppdragsgivere og deres leverandører) enkel teknisk og kostnadseffektiv tilgang til KGV som en del av Ehandel.no.
• Bidra til forenklet gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser gjennom tilrettelegging for standardisering og gjenbruk av informasjon.
• Bidrar til forenklet etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser og ny forskrift om offentlige anskaffelser og legge til rette for utnyttelse av mulighetene for effektiv elektronisk konkurransegjennomføring som dette regelverket gir.
• Sikre at helhetlige løsninger for elektroniske forretningsprosesser blir innført mellom offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Øyvind Kirksæter, adm. dir. i Visma Unique på telefon 977 07 990

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia