Visma virkeliggjør visjonene

Visma underskriver i dag en avtale om leveranse av funksjonalitet som vil gjøre det mulig å bestille legetimer via Internettportalen MinSide.no. Med det er myndighetene ett skritt videre på veien mot én portal med alle offentlige tjenester elektronisk tilgjengelig.

Myndighetene har store ambisjoner om å tilby digitale tjenester til landets innbyggere, og befolkningen har stadig større forventninger om at offentlige tjenester skal være lett tilgjengelige på nett. MinSide.no er storsatsningen som skal realisere ambisjonene og innfri forventningene.

Med avtalen om elektronisk legetimebestilling via Internett kommer Visma med et viktig bidrag til å virkeliggjøre visjonene om en samordnet og brukertilpasset offentlig sektor.

- Vår målsetning er at alt av tjenester i forhold til forespørsler og svar mellom innbyggere og forvaltning skal være digitalt tilgjengelig for publikum når som helst, og fra hvor som helst, sier produktsjef i Visma Unique, Edgeir Aksnes.

Visma har i flere år jobbet med mange typer løsninger hvor kommunikasjonen mellom det offentlige og innbyggere skjer via Internett og mobil. I tillegg til elektronisk bestilling av legetime, er jobbsøkeprosesser på nett og elektroniske søknadsskjemaer for barnehager eller kulturskoler noen eksempler. Dette er løsninger som forenkler hverdagen for befolkningen, og som effektiviserer forvaltningen for kommunene.

- Nettbaserte tjenester er et viktig satsningsområde for oss, sier Vismas konsernsjef, Øystein Moan. Hverdagen blir mer og mer digitalisert for de fleste av oss. Vi er vant til å kommunisere elektronisk og få tjenester utført på nett. Våre publikumsløsninger for offentlig sektor bidrar både til effektiviseringsgevinster for de som tar dem i bruk, og de bidrar til økt tilgjengelighet og dermed bedre service for innbyggerne, avslutter han.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Edgeir Aksnes, produktsjef i Visma Unique mobil 99 45 23 50.

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Dokumenter og linker