Vismas resultat for 2. kvartal 2011

Med bakgrunn i terrorhandlingene i Oslo og på Utøya synes det trivielt å sende ut informasjon om finansielle resultater. Våre tanker og følelser går til de etterlatte, til alle de som er skadet, og til ungdommene som overlevde. Det hele virker uvirkelig, og selv om våre tanker er fylt av hendelsene, er det vanskelig å sette seg inn i det helvetet som fant sted på Utøya.

I skrivende stund har vi ikke kjennskap til at noen av Vismas medarbeidere eller deres nærmeste familie er direkte rammet. At bomben eksploderte kl. 15.30 en fredag i fellesferien bidro at relativt få mennesker var til stede i regjeringens bygg, og de av Vismas selskaper som har leveranser til den norske stat hadde heller ingen medarbeidere i nærheten. I den grad det er mulig vil Visma bidra til å lette situasjonen for norsk offentlig forvaltning.

Visma har levert sterk vekst gjennom mange år og denne utviklingen fortsetter. I 2. kvartal overgikk driftsinntektene fra SaaS-løsninger (Software as a Service) for første gang salget av lokalt installerte programvarelisenser. Totalt vil driftsinntektene fra SaaS-løsninger overskride NOK 300 millioner i 2011.

I 2. kvartal 2011 leverte Visma en omsetning på NOK 1 232 millioner, sammenliknet med NOK 954 i samme periode i 2010. Det representerer en omsetningsvekst på 29 prosent. EBITDA endte på NOK 183 millioner, sammenliknet med NOK 169 millioner i 2. kvartal 2010, noe som representerer en økning på 8,2 prosent. Netto kontantstrøm etter skatt hittil i år var NOK 498 millioner, sammenliknet med NOK 499 millioner i samme periode i 2010.
 
Visma fortsetter vekststrategien innen eksisterende virksomhetsområder i Norden og Nederland. Ved slutten av kvartalet la Visma inn bud på Mamut ASA. Budet ble akseptert 1. juli. Mamut vil tilføre over NOK 500 millioner i årlig omsetning.
- Veksten og lønnsomheten vi opplever reflekterer Vismas sterke markedsposisjon og den solide etterspørselen etter våre produkter og tjenester i markedet, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan.

Forventet økt vekst
Visma tilbyr en omfattende portefølje av produkter og tjenester innen programvareløsninger, outsourcing av økonomiprosesser, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger samt prosjekt- og konsulenttjenester. I følge Øystein Moan er det et stort potensial for å skape ytterligere verdi gjennom kryssalg og kombinasjonsløsninger til kunder. Han tror at det fremdeles er mye å vinne på å selge tilleggstjenester til kunder, samt å kombinere produkter på tvers av Vismas virksomhetsområder.

- Samtidig forventer vi fortsatt vekst gjennom nye oppkjøp. Den høye omsetningen er blant annet et resultat av strategiske oppkjøp innen flere områder. Som vanlig fokuserer vi på å kombinere både organisk og strukturell vekst med implementering av nye virksomhetsområder., sier Øystein Moan.

Etterspørsel etter SaaS
Visma opplever økt etterspørsel etter SaaS-løsninger. Veksten i omsetningen av SaaS-løsninger er hittil i år på 38 prosent, og omsetningen av SaaS-løsninger var for første gang høyere enn salget av lokalt installerte programvarelisenser.

- Markedet og Visma er i en overgangsfase fra lokalt installerte løsninger til SaaS-løsninger, og Visma vil, i løpet av de kommende årene, lansere flere banebrytende tjenester. For 2011 som helhet, vil omsetningen av SaaS-løsninger overskride NOK 300 millioner, sier Øystein Moan.

2. kvartal 2011 2. kvartal 2010 Vekst
Omsetning 1232 954 29 %
EBITDA 183 169 8,2 %
EBIT 115 132 -12,5 %
Resultat før skatt 77 103 -25,2 %

Alle tall i NOK millioner

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 47 920 80 000

Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 240 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 300 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker