PFU-klage mot NRK - vurderer søksmål

På bakgrunn av TV-programmet FBI på NRK 1 onsdag 28.01.09, har VitaeLab AS, produsent av kosttilskuddet VitaePro, besluttet å klage NRK og journalist Kaja Frøysa inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

VitaeLab AS vurderer dessuten å rette erstatningssøksmål mot NRK. Søksmål blir forberedt av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange ved advokat dr. juris Bjørn Stordrange.

I programmet onsdag 28.01.09 ble det mot bedre vitende framsatt flere feilaktige og svært skadelige påstander om vårt produkt VitaePro. NRK kringkastet et ensidig og tendensiøst program hvor man bevisst så bort fra dokumentasjon og misbrukte generelle ekspertuttalelser i den hensikt å underbygge FBIs agenda, som åpenbart var å skade varemerket VitaePro og firmaet VitaeLab AS.

• VitaePro innholder ingen virkestoffer som kan være farlige eller skadelige, slik programmet hevdet.
• Det finnes ingen studier som på noen måte indikerer at VitaePro eller bestanddelene i VitaePro kan være skadelige eller farlige.
• Det er intet grunnlag for å hevde at VitaePro kan ha noen negativ effekt.
• Tvert imot finnes det hundrevis av vitenskapelige studier, publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter, som dokumenterer at de tre antioksidantene som utgjør VitaePro, har dokumentert effekt.

Alt dette var FBI og journalist Kaja Frøysa ved flere anledninger presentert for i forberedelsene til programmet, uten at det ble tatt hensyn til.

Brukerundersøkelser viser at opptil 9 av 10 kunder opplever positiv effekt ved bruk av VitaePro. Dette er et trygt, ufarlig og dokumentert effektivt kosttilskudd basert på de tre naturlige antioksidantene astaxanthin, lutein og zeaxantin.

Programmet FBI har påført varemerket VitaePro og selskapet VitaeLab AS, vesentlig skade. Dette medfører et betydelig økonomisk tap. I tillegg kommer tap av omdømme og uvurderlig skade på varemerket.

VitaeLab AS finner det derfor nødvendig å vurdere tilgjengelige virkemidler for å hindre at det blir gjort ytterligere skade og at de skadene som allerede er påført selskapet og varemerket, erstattes så langt det lar seg gjøre.

Gjennom en klage til PFU ønsker vi dessuten å bidra til at denne type utpreget tendensiøs og useriøs journalistikk begrenses for fremtiden.
Oslo, 05.02.09
Andres K. Flaaten
Daglig leder, VitaeLab AS

Kontakt Andres K. Flaaten - mail: andres.flaaten@vitaelab.com – telefon: 90 77 78 56

Tags:

Abonner