- Tiden inne for å investere i eiendom igjen

(30.10.2009) Vital Eiendom går ut i markedet for å hente inn inntil 700 millioner kroner til Vital Eiendomsfond. Selskapet tilfører i tillegg 700 millioner selv, og henvender seg til de største pensjonskassene i landet. Det skjer ikke ofte.

Dette er første gang siden fondets etablering i 2007 at Vital går ut og henter penger. – Vi ser at eiendomsmarkedet snur til det positive. Tiden inne for å investere i eiendom igjen, sier adm.dir. i Vital Eiendom, Gro Boge. Vital Eiendomsfond er et eiendomsfond for institusjonelle kunder, der Vital Forsikring eier majoriteten. Det at Vital Forsikring saminvesterer er en sikkerhet for de eksterne investorene for at fondet får fokus på å skaffe god langsiktig avkastning. – Målgruppen er pensjonskasser og andre langsiktige institusjonelle kunder, sier adm.dir Gro Boge i Vital Eiendom. – Fondet er et såkalt lavrisikofond som tilbyr saminvestering med Vital Forsikring. Ingen andre aktører går i samme grad inn med egne penger i sine eiendomsfond, sier Boge. Fondet er heller ikke belånt, slik de fleste eiendomsfond er i dag. Det gir en ekstra trygghet for potensielle pensjonskasser. Nå ønsker vi en ekstern emisjon på inntil 700 millioner der Vital forplikter seg til å gå inn med tilsvarende beløp, for å investere i et attraktivt eiendomsmarked. Vi går aktivt ut mot de største pensjonskassene i Norge for å invitere dem med på en emisjon, sier Boge. Vital Forsikring, står som majoritetseier i fondet med minimum 51 prosent. Det er i dag investert drøye 700 millioner kroner i fondet, med en målsetting om volumvekst til drøye fem milliarder kroner over tid. Markedet endrer seg til det bedre Gro Boge mener at eiendomsmarkedet er i ferd med å endre seg. – Jeg synes vel det er grunn til å tro at det verste ligger bak oss. Bransjen har lenge vært avventende til investeringene i eiendom. Men våre analyser viser at sakte men sikkert er denne holdningen er i ferd med å snu. Vi ser en oppadgående kurve i inversteringsvilje i blant annet eiendom og eiendomsfond. Målsettingen med emisjonen er å få tilført ny kapital i fondet, slik at vi kan investere mer i eiendom til beste for våre fondseiere, sier Boge. Kontaktpersoner: Gro Boge, administrerende direktør Vital Eiendom. Tlf: 918 95 551 Ole Irgens, kommunikasjonsdirektør Vital Forsikring. Tlf: 900 94 409

Tags:

Kontakter

  • Vital Forsikring
    . .
    .
    .

Abonner

Dokumenter og linker