Pionerer på HMS-samarbeid

Vital Forsikring og Hordaland Fylkeskommune har inngått en helt ny type HMS-samarbeid som de er først ute med i Norge.

Hordaland Fylkeskommune har vært Vital-kunde siden 1. januar 2008. Nå blir fylkeskommunen også «Vital» i form av et helt nytt samarbeid med Vitals HMS-enhet og deres samarbeidspartner Falck Healthcare. – I korte trekk innebærer pilotprosjektet at fylkeskommunens medarbeidere får gratis tilgang til helsefaglig, psykologisk, juridisk og økonomisk rådgivning via telefon, sier markedssjef i Vital, Lene Aho. Tilbudet kalles Personal Assistanse og omfatter også Psykologisk førstehjelp (kriseassistanse) ved mer akutte alvorlige hendelser/situasjoner. For Vitals del vil effekten av HMS-innsats hos kundene være reduserte uføreutbetalinger. Vital bidrar derfor til finansiering av pilotprosjektet det nærmeste året. Prosjektet vil bli løpende evaluert både på effektmål og brukertilfredshet. – Vi er veldig spent på hvordan dette samarbeidet vil slå ut. Det er første gang i Norge at et livselskap gir det offentlige et slikt HMS-tilbud. I det private er det langt mer vanlig, og med godt resultat, sier Lene Aho. Hun legger også til: – På samme måte som for mange av våre andre kunder, har vi etablert et strategisk HMS-samarbeid med fylkeskommunen. I dette samarbeidet tenker vi nå helt nytt for å redusere sykefravær og uførepensjonering, sier markedssjef i Vital, Lene Aho, som er veldig fornøyd med at fylkeskommunen og Vitals HMS-enhet nå skal gjøre nybrottsarbeid. Fagdirektør HMS i Vital, Kjell Nedregård, understreker at tilbudet er rettet mot forebyggende arbeid. – Tilbudet ventes å gi effekt på sykefraværet, men kanskje like viktig er det at tilbudet kan gi store effekter i forhold til det som på fagspråket kalles presenteeism (’fravær på jobben’). Medarbeidere med helseplager og/eller bekymringer har betydelig redusert produktivitet lenge før plagene resulterer i sykefravær. Forskning viser at presenteeism representerer en kostnad for arbeidsgiver i form av produktivitetstap som kan være betydelig større enn kostnadene til sykefravær (absenteeism), sier han. I første omgang er det snakk om et ettårig pilotprosjekt. Fakta: Hordaland Fylkeskommune har en premiereserve på drøyt en milliard kroner, og betaler en årlig premie til Vital på 125 millioner kroner. Fylkeskommunen er den første, og hittil eneste, som har meldt overgang fra KLP til en privat pensjonsleverandør. Bakgrunnen for samarbeidet med Vitals HMS-enhet, Falck Healthcare og Hordaland Fylkeskommune, er at de sammen skal få ned sykefravær og uførepensjonering. Redusert uførepensjonering for fylkeskommunen, blir på sikt belønnet med en lavere uførepremie.

Tags:

Kontakter

  • Vital Forsikring
    . .
    .
    .

Abonner

Dokumenter og linker