Vital kjøper Statoils kontor

Vital EiendomsFond har inngått avtale om kjøp av Sandslihaugen 30 i Bergen fra Statoil Pensjon. Kjøpesummen er i overkant av 700 millioner kroner, og er den største eiendomstransaksjonen i Bergen så langt i år.

Transaksjonen vil bli gjennomført fredag 30. september 2011.

- Vital EiendomsFond ønsker å benytte sine investeringsmidler rettet mot de best lokaliserte kontor- og næringsobjektene. Sandslihaugen 30 vil utgjøre et meget attraktivt tilskudd til fondet. Eiendommen fremstår som attraktiv i markedet, og har i Statoil ASA en svært sikker og langsiktig leietaker. Eiendommen er samtidig fleksibel for å kunne benyttes til alternative forhold, som gir den et stort fremtidig potensial, sier administrerende direktør i Vital Eiendom, Gro Boge.

Stabilt marked
Hun peker blant annet på at Statoil har en leiekontrakt med varighet til 2020, og har signalisert at Sandsli er et langsiktig satsningsområde. En reguleringsplan vil samtidig muliggjøre økt utnyttelse av tomten. Eiendommens har i tillegg god parkeringsdekning, og det er planlagt nytt bybanestopp i området som vil øke byggets attraktivitet.

- Leiemarkedet i Bergen er stabilt, og Sandsli er et meget attraktivt område med få ledige leieobjekt og en svært stabil leietakermasse. Som i det øvrige norske eiendomsmarkedet har etterspørselen i hovedsak vært rettet  mot eiendommer med lange leiekontrakter og solide leietakere, og Sandslihaugen 30 faller inn i denne kategorien, sier Boge.


- Statoil Pensjon er godt fornøyd med salget av Sandslihaugen 30 AS. Statoil Pensjon eier i dag også Sandsliveien 90 AS i Bergen, og har derfor hatt en relativt stor eiendomseksponering mot Sandsli-området. Salget av Sandslihaugen 30 AS vil sikre en bedre geografisk spredning på våre eiendomsinvesteringer, sier Solveig Åsland, daglig leder i Statoil Pensjon.

Om Vital Eiendomsfond:
Vital EiendomsFond tilbyr investorer et fondsalternativ hvor de kan investere i næringseiendom sammen med et av Norges ledende og mest kompetente miljøer. Fondet har en attraktiv portefølje med god avkastning. Vital Forsikring er allerede en stor eier av eiendommer i Bergen, og er inne på eiersiden på en rekke kontorlokaler, kjøpesenter og hoteller (Se oversikt her).

Vital Eiendomsfond har mål om en langsiktig avkastning på totalkapitalen på 7-9 prosent i året, hvorav 3-5 prosent betales ut til investorene. Forvaltningen ivaretas av egne ansatte i Vital Eiendom med kontroll på hele verdikjeden, noe som bidrar til trygghet for investeringen. Samlet kommitert kapital i fondet utgjør per 2. kvartal 2011 ca NOK 2,3 mrd


Pressekontakter:
Adm. dir. Gro Boge, Vital Eiendom: 91895551
Kommunikasjonsrådgiver Vidar Dalsbø: 99380389

 

 

Tags:

Multimedia

Multimedia